... ...

We wrześniu 2022 roku podpisano umowę na dostawy seryjnych Artyleryjskich Wozów Rozpoznawczych (AWR) dla Wojsk Lądowych. Produkcja pojazdów realizowana jest przez przedsiębiorstwo Rosomak S.A. GRUPA WB jest podwykonawcą w zakresie systemu rozpoznawczego, teleinformatycznego i łączności.

Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy przeznaczony jest do rozpoznania optoelektronicznego, radarowego, powietrznego (poprzez zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych) i obsługiwania strzelania kompanii moździerzy samobieżnych i innych pododdziałów. AWR może być również wykorzystywany do rozpoznania terenu, dróg przegrupowania, rejonów stanowisk ogniowych oraz organizacji zabezpieczenia.

Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy to element kompanijnego modułu ogniowego (KMO) Rak. W skład pododdziału wchodzą pojazdy na podwoziu KTO Rosomak 8x8: osiem samobieżnych moździerzy M120K Rak, cztery Artyleryjskie Wozy Dowodzenia i dwa Artyleryjskie Wozy Rozpoznawcze oraz trzy Artyleryjskie Wozy Amunicyjne i jeden Artyleryjski Wóz Remontu Uzbrojenia na podwoziu Jelcz.

Podstawowym wyposażeniem AWR jest pokładowy zestaw obserwacyjno-rozpoznawczy. W skład PZOR wchodzi zaawansowana głowica optoelektroniczna na wysuwanym maszcie oraz radar pola. Ten ostatni umożliwia wykrywanie poruszających się pojazdów opancerzonych z odległości kilkudziesięciu kilometrów i żołnierza z dystansu powyżej dziesięciu. Pojazd wyposażono również w wynośny zestaw obserwacyjno-rozpoznawczy.

Zadaniem PZOR i WZOR jest pozyskiwanie informacji pozwalającej na wykrycie, rozpoznanie i identyfikację oraz określnie położenia celów. Na  bazie uzyskanych danych system TOPAZ, będący na wyposażeniu AWR,  wypracowuje dane umożliwiające wykonanie zadania ogniowego przez organiczną kompanię wsparcia lub przydzielony pododdział wsparcia artyleryjskiego.

W Artyleryjskim Wozie Rozpoznawczym znajdują się trzy stanowiska pracy: dowódcy, operatora głowicy-zwiadowcy i operatora radaru-zwiadowcy. Ten ostatni ma możliwość kierowania bezzałogowcem rozpoznawczym. Oprogramowanie systemu kierowania ogniem pozwala na integrację podsystemów rozpoznania i obsługę wykonywania zadania ogniowego przez pododdziały artylerii.

Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy jest wyposażony w zintegrowany, opancerzony moduł kontenera startowego, mieszczący dwie wielorazowego użytku wyrzutnie rurowe dla bezzałogowego systemu rozpoznawczego WARMATE-TL. To odmiana inteligentnego systemu kierowanego do rażenia celów z głowicą obserwacyjną w miejscu ładunku bojowego. Możliwe będzie także wyposażenie AWR również w system amunicji krążącej WARMATE-TL.

AWR jest wyposażony w zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ. W oparciu m.in. o pokładowy zestaw urządzeń łączności wewnętrznej FONET, pozwala na przewodową i radiową wymianę danych i fonii na szczeblu taktycznym zarówno ze stanowiskiem dowodzenia artylerii jak innymi elementami ugrupowania. RW

zdjęcia i grafika: Grupa WB