... ...

Program AW149 dla Sił Zbrojnych RP opiera się na zlokalizowaniu produkcji tych wiropłatów na terytorium Polski, w PZL-Świdnik - jest to strategiczna decyzja resortu obrony mająca na celu zabezpieczenie zarówno bezpieczeństwa narodowego, jak i kluczowych korzyści przemysłowych. Dzięki lokalnej produkcji Polska zyskuje nie tylko najnowocześniejsze śmigłowce, ale także krajową bazę logistyczną i zaplecze techniczne zlokalizowane blisko wojska. Umowa na 32 śmigłowce AW149 została podpisana w Świdniku w 2022 roku i obejmuje także integrację wszystkich systemów śmigłowca i przeznaczonego dla niego uzbrojenia oraz przyszłe modernizacje i wsparcie techniczne przez cały cykl użytkowania polskiej floty AW149.

4 czerwca br. odbyła się w związku z tym uroczystość z udziałem przedstawicieli resortu obrony, wojska, władz lokalnych i środowiska naukowego.

 Pierwsze AW149 zostały wyprodukowane w Vergiate (Włochy), gdzie pracownicy PZL-Świdnik przeszli szkolenie na stanowiskach pracy, włączając się w cykl produkcyjny śmigłowców dla polskiego wojska, w ramach pilnej potrzeby.  Pierwsze śmigłowce zostały odebrane przez Wojska Lądowe już po 15 miesiącach od podpisania kontraktu.

PZL-Świdnik zatrudnia ponad 3200 pracowników, z czego 20% stanowią inżynierowie, a coraz większa jest też liczba młodych, nowozatrudnionych pracowników, absolwentów politechnik. Dlatego współpraca z politechnikami i technicznymi uczelniami wojskowymi stale się rozwija. Ma to zabezpieczyć obecne i przyszłe potrzeby kraju na silną kadrę inżynierską, mając na uwadze znów – zarówno rozwój przemysłowy i bezpieczeństwo.

Świdnickie zakłady zatrudniają pilotów testowych o najwyższym poziomie zdolności (Level 1), aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom Wojska Polskiego i innych klientów. Piloci ci wykonali dynamiczny pokaz AW149 podczas uroczystego otwarcia linii produkcyjnej AW149.

Źródło: PZL-Świdnik