... ...

14 marca Polska po spełnieniu wszystkich testów interoperacyjności uzyskała członkostwo w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA). Tym samym TOPAZ potwierdził nadany mu przez Wojsko Polskie status jedynego narodowego systemu artyleryjskiego dla Wojsk Rakietowych i Artylerii, wpisany w łańcuch sojuszniczego dowodzenia. 

Polska została pełnoprawnym członkiem inicjatywy Artillery Systems Cooperation Activities. Decyzja zapadła w wyniku głosowania podczas konferencji ASCA, która odbywała się od 6 do 14 marca w Koblencji. To podsumowanie sześcioletnich starań o dołączenie do międzynarodowej społeczności. 

W 2023 roku zautomatyzowany system kierowania ogniem TOPAZ z interfejsem ASCA poddano bardzo wyczerpującym testom interoperacyjności. Zgodnie z metodyką w pierwszej kolejności próby realizowano z systemem państwa wprowadzającego,  którym dla Polski były od 2020 roku Stany Zjednoczone (z systemem Advanced Field Artillery Tactical Data System). Następnie taki sam zakres testów potwierdzono z innym państwem inicjatywy, którym była Kanada (z systemem Fires Automation and Targeted Effects System). 

Podsumowaniem były szczegółowe raporty z przeprowadzanych testów oraz ustalone procedury użytkowania narodowego interfejsu ASCA. Dokumenty były podstawą do analizy i stwierdzenia dwóch podkomitetów (do spraw operacyjnych i technicznych), że Polska wykonała wszystkie kroki i jest gotowa do przyjęcia do społeczności jako pełnoprawnego członka.  Formalnie taki status jednogłośnie nadał komitet sterujący ASCA ostatniego dnia konferencji w Niemczech. 

Artillery Systems Cooperation Activities to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Celem inicjatywy ASCA jest zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem artylerii różnych państw. Jest to realizowane przez zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitych interfejsów zaimplementowanych w poszczególnych krajowych systemach.

Wejście Polski do grona pełnoprawnych członków inicjatywy ASCA było potwierdzeniem dojrzałości używanego w Siłach Zbrojnych RP zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem TOPAZ i sprawdzeniem jego interoperacyjności. Jest kolejnym etapem rozwoju narodowego rozwiązania, zgodnego z potrzebami Wojsk Rakietowych i Artylerii. 

TOPAZ z interfejsem ASCA został już wprowadzony do dwóch dywizjonowych modułów ogniowych 155-mm armatohaubic. Pierwszy wykorzystuje w pełni spolonizowane i produkowane w Polsce działa Krab, drugi dostarczone z Korei Południowej modele K9. Wraz z amerykańskimi wyrzutniami rakiet HIMARS będą jesienią brały udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Polsce i za granicą (Dynamic Front).  RW

Grafika: Grupa WB