... ...

PZL-Świdnik od wielu lat  współpracuje ze szkołami, uczelniami, czego przykładem jest współpraca z Politechniką Rzeszowską (PRz) i przekazanie  śmigłowca  W-3 Sokół do celów dydaktycznych.  Wpisuje to się w realizację nowych planów uczelni, tworzącej specjalność śmigłowce na studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka.  

Śmigłowiec będzie wykorzystywany na zajęciach z przedmiotów poświęconych konstruowaniu i eksploatacji, tym bardziej jest to ważne w świetle innych aktywności Politechnik Rzeszowskiej związanych z rozwojem i doskonaleniem umiejętności ukierunkowanych na obronność i przemysł obronny w ramach projektów Unii Europejskiej, w których uczelnia uczestniczy.

Zdaniem Tomasza Bilskiego, dyrektora projektowania, PZL-Świdnik,  przekazany Politechnice Rzeszowskiej śmigłowiec umożliwia realizację kolejnych etapów dydaktycznych, takich jak optymalizacja części składowych systemów pod kątem zweryfikowanego i zdiagnozowanego ich zużycia w długim czasie, metod napraw, optymalizacji konstrukcji czy zastosowania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych. Śmigłowiec posiada funkcjonalne systemy pozwalające na praktyczne poznanie zasad ich działania, umożliwia samodzielny ich demontaż, weryfikację pod kątem zgodności z dostępnymi dokumentami eksploatacyjnymi, a PZL-Świdnik zapewnić może dodatkowe wsparcie eksperckie przyszłym inżynierom. Studenci tego kierunku będą mogli skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z rzeczywistością, poznać szczegółowe zagadnienia budowy i konstrukcji śmigłowca w praktyce.

Jesteśmy uczelnią techniczną kształcącą inżynierów, którzy będą później pracować w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym lotnictwa. Bardzo nas cieszy, że przedsiębiorstwa dostrzegają swoją rolę już na tym etapie kształcenia. Dzięki takiej współpracy i tego typu darowiznom nasi studenci uzyskują wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje na najwyższym możliwym poziomie. Uczelnia systematycznie inwestuje w nowe wyposażenie , a to są często kosztowne inwestycje, dlatego  przekazanie przez przedsiębiorców takiego daru jest dla nas bardzo cenne." – poinformował rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

zdjęcie: A. Surowiec ( PRz)