... ...

Delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ministrem Radosławem Sikorskim na czele odwiedziła spółkę wiodącą GRUPY WB. Podczas wizyty w Ożarowie Mazowieckim przedyskutowano zagadnienia budowy systemu bezpieczeństwa regionu, wsparcia działań eksportowych i współpracy przemysłowej, w tym udziału we wspólnych projektach w ramach Unii Europejskiej. 

 29 maja delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, której przewodził minister Radosław Sikorski, odwiedziła spółkę WB Electronics. Goście mieli okazję zobaczyć najnowsze rozwiązania GRUPY WB, w tym systemy bezzałogowe, i zapoznać się z szeroką ofertą wyrobów opracowanych dla bezpieczeństwa Polski. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odgrywa ogromną rolę we wsparciu eksportu polskiego przemysłu. Polska dysponuje zaawansowanymi technicznie wyrobami wojskowymi, sprawdzonymi i docenionymi przez użytkowników w najtrudniejszych warunkach wojennych. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozwiązania te powinny być elementem polskiej oferty dla państw regionu.

– Widzimy ogromną rolę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na czele z panem ministrem Radosławem Sikorskim, w budowaniu systemu bezpieczeństwa naszego regionu oraz we wspieraniu działań eksportowych spółek GRUPY WB – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB podczas spotkania. 

W dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwracano uwagę na wiodącą pozycję Polski, która jest największym państwem regionu. Stale zwiększa potencjał swoich sił zbrojnych. Polska dysponuje nie tylko dużymi zdolnościami produkcyjnymi, ale i jest w wielu branżach liderem technologii. Promocja sprawdzonych wyrobów przekłada się na wzrost krajowego potencjału. 

Zdjęcie: Sebastian Indra/MSZ