... ...

PCO SA, 24 bm. zawarła  umowę ze Strażą Graniczną, tym razem na dostawy 37 szt. lornetek NPL-1T. Jest to kolejna umowa zawarta ze Strażą Graniczną na lornetki termowizyjne NPL-1T (październik 2023 - 35 kpl.). Lornetki mają zostać dostarczone do 15 czerwca.

Lornetka termowizyjna NPL-1T umożliwia obserwację otoczenia w dzień i w nocy oraz w warunkach utrudnionej widoczności. Zastosowane w lornetce rozwiązania konstrukcyjne i zaawansowane metody przetwarzania obrazu termowizyjnego pozwoliły na uzyskanie wyjątkowej jakości obrazu termowizyjnego przy jednoczesnej redukcji masy i poboru energii. NPL-1T przystosowana jest do współpracy z wojskowym odbiornikiem GPS, umożliwiając wyświetlenie na ekranie współrzędnych geograficznych i czasu.

Lornetka wyposażona jest w dodatkową przystawkę optyczną zwiększającą dwukrotnie powiększenie obrazu. Dodatkowo lornetka NPL-1T umożliwia orientacyjny pomiar odległości do celu o wysokości 1.75 m.

zdjęcie: PCO SA