... ...

Robotyczna resekcja przełyku jest bezpieczną, małoinwazyjną techniką operacyjną, charakteryzującą się dobrymi wynikami onkologicznymi, pozwalającą na bardzo szeroką limfadenektomię zarówno w obrębie jamy brzusznej jak i w klatki piersiowej. Badania naukowe wykazały, iż robotyczna resekcja przełyku wiąże się z mniejszą śródoperacyjną utratą krwi, niższą oceną bólu pooperacyjnego, szybszym powrotem do sprawności funkcjonalnej i lepszą jakością życia w porównaniu z chirurgią otwartą.

Jak informuje Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pacjenci mają możliwość kompleksowego leczenia onkologiczne w zakresie raka przełyku. WIM zapewnia chorym dostęp do pełnej diagnostyki, multidyscyplinarnego leczenia onkologicznego z zastosowaniem radioterapii, chemioterapii, programów lekowych i badań klinicznych, małoinwazyjnego leczenia operacyjnego oraz wielokierunkowego leczenia wspomagającego (psycholog, dietetyk, rehabilitacja).

 

Zapisy na konsultacje:

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii: tel.: 261 816 300.

Centrum Chirurgii Robotycznej: tel.: 261 817 799.

Więcej informacji:  >>>

Zdjęcie: WIM-PIB