... ...

Na podstawie umowy z Agencją Uzbrojenia zawartej w dniu 27 maja   Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne  SA  dostarczy do Sił Zbrojnych RP w 2024 r. trzy nowe urządzenia naziemnej obsługi statków powietrznych: 2 szt. Lotniczej sprężarki powietrza (LSP/N) oraz 1 szt. Lotniskowego urządzenia zasilania elektroenergetycznego samolotów (LUZES V/N).  

Obecnie w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych RP użytkowane jest ponad 30 szt. tego rodzaju zasilaczy elektroenergetycznych oraz niecałe 20 szt. sprężarek powietrza. 

Specjalistyczny sprzęt  WCBKT SA o szczególnych warunkach technicznych, spełnia wszystkie normy jakości i bezpieczeństwa. Przeznaczy  jest  do eksploatacji statków powietrznych użytkowanych w SZ RP, m.in.: Mi-24, W-3, M-28, M-346, F-16, Boeing 737-800, Gulfstream G550, jak również dostosowany do przewozu wojskowymi samolotami transportowymi tj. C-295M na potrzeby ćwiczeń, dyslokacji wojsk, misji pokojowych lub działań bojowych. 

zdjęcie: FB/PGZ