... ...

Rak prostaty to najczęstszy nowotwór mężczyzn, stanowi aż 20% wszystkich zachorowań na nowotwory w tej grupie chorych. W ostatnich latach Polska jest państwem o największej dynamice wzrostu śmiertelności z powodu raka stercza w całej UE.

Wczesne wykrycie raka prostaty zapewnia przeżywalność na poziomie 99,8%. Niestety od podejrzenia nowotworu  do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia często upływa wiele czasu.  Mając to na uwadze w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym uruchomiony zostaje pierwszy w Polsce program skoordynowanej opieki nad pacjentem z rakiem stercza. Systemu, w którym to pacjent znajduje się w centrum uwagi.

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie od 1 kwietnia 2024 roku oferuje pacjentom kompleksowe leczenie w zakresie raka prostaty zapewniając dostęp do pełnej diagnostyki, multidyscyplinarnego leczenia urologiczno-operacyjnego (laparoskopowego, w asyście robota da Vinci), onkologicznego z zastosowaniem radioterapii, chemioterapii, programów lekowych i badań klinicznych  oraz wielokierunkowego leczenia wspomagającego (psycholog, rehabilitacja). Leczenie chorych jest planowane i realizowane przez wielospecjalistyczny zespół lekarski.

Powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Prostaty powoduje, że cały proces diagnostyki, leczenia i obserwacji realizowany jest w jednym miejscu. Konsultacje z lekarzami, biopsje oraz podsumowanie wyników badań prowadzimy w jednej przestrzeni Poradni Urologicznej WIM-PIB. Współpraca koordynatorów medycznych pozwala na płynne przejście pacjenta pomiędzy poszczególnymi etapami.  W ramach diagnostyki dysponujemy badaniami rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, scyntygrafii kości. Oferujemy dostęp do nowoczesnej i precyzyjnej biopsji fuzyjnej. Wszystkie oferowane w tym zakresie usługi są dla pacjenta bezpłatne, są refundowane w ramach NFZ.

Choroba nowotworowa stercza wymaga kompleksowego leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego. Jakość wielospecjalistycznej opieki zależy od współpracy urologa, onkologa i radioterapeuty, ale także od sprawnej koordynacji ścieżki pacjenta.  W Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Prostaty w WIM-PIB dysponujemy nowoczesnym i kompleksowym zapleczem umożliwiającym prowadzenie wszystkich etapów diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz otaczamy pacjentów opieką psychologiczną od momentu postawienia rozpoznania.


Leczenie operacyjne jest jedną z podstawowych metod leczenia raka prostaty niskiego i średniego ryzyka. Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy zapewnia dostęp do operacji roboczych (w asyście robota da Vinci) i laparoskopowych.  Pacjenci kwalifikowanym do leczenia  operacyjnego jak i po jego zakończeniu maja dostęp do konsultacji fizjoterapeuty urologicznego.


Tak zbudowany system skoordynowanej opieki powoduje, że leczenie dla pacjenta staje się mniej uciążliwe i daje najlepsze efekty.

źródło: WIM