... ...

W czwartek 11 kwietnia 2024 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej wartość to 207,9 mln zł. W budynku będą się znajdować laboratoria i sale dydaktyczne Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC).

Jak zaznaczył rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, tu w jednym miejscu, zarówno w wymiarze lokalizacyjnym i koncepcyjnym, spotkają się: młodość, służba i pasja żołnierzy i studentów oraz wiedza i doświadczenie specjalistów i ekspertów. 

Jeszcze większe bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Komendant WAT zapewnił, że Centrum będzie odpowiadało na bieżące potrzeby związane z kształtowaniem coraz wyższych kompetencji studentów, przyszłych specjalistów-oficerów oraz kadry eksperckiej Wojska Polskiego. „Dzięki nowoczesnym technologiom symulacji wirtualnej będziemy mogli jeszcze lepiej, a przede wszystkim w kontrolowanym środowisku, przygotować naszych żołnierzy do służby, do zwiększania bezpieczeństwa i efektywnego działania, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa” – podkreślił gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak. Dodał, że inwestycja realnie wspiera potrzeby Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dowodzonego przez absolwentów WAT: gen. dyw. Karola Molendę i gen. bryg. Mariusza Chmielewskiego.

Dostrzeganie obszarów niebezpiecznych w cyberprzestrzeni i kosmosie

Wiceminister Stanisław Wziątek podkreślił, że współczesny świat jest pełen zagrożeń, których przewidywanie wymaga mądrości, ale przede wszystkim wyobraźni. Aby to, co niewyobrażalne, mogło być przewidywalne, potrzeba doskonałych narzędzi działania. „Dwudziestopięciolecie naszej obecności w NATO jest polską racją stanu. To, że udaje nam się budować zdolności polskich Sił Zbrojnych, to, że staramy się modernizować polską armię, to, że mamy nowoczesne uzbrojenie i najlepsze wyszkolenie w działaniach konwencjonalnych i tradycyjnych – to jest oczywistość. Ale to, że potrafimy dostrzegać obszary niebezpieczne, które wiążą się z cyberprzestrzenią i z kosmosem, to już nasze działanie oparte na analizie sytuacji i na analizie zagrożeń” – powiedział Minister Wziątek. Zwrócił się do generała Molendy, oceniając, że Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest „znakomicie wdrażany w życie” i stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania dotyczące wyszkolenia kadr, podchorążych i oficerów Wojska Polskiego. Wojskową Akademię Techniczną minister nazwał uczelnią elitarną i podziękował Rektorowi-Komendantowi za to, że WAT podejmuje ambitne wyzwania i potrafi odpowiadać na potrzeby Sił Zbrojnych. Zaznaczył, że nowo powstający obiekt to tylko narzędzie do skutecznego szkolenia. Zasadnicze znaczenie będzie miał poziom i kompetencja kadr, umiejętność przekazywania wiedzy i dostrzegania rzeczy, które nie są widzialne gołym okiem.

Cyberpoligon i kopuła z symulatorem wirtualnym

Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa będzie składać się z dwóch czterokondygnacyjnych części połączonych szklanym łącznikiem. Powierzchnia użytkowa obiektu to niemal 9 500 metrów kwadratowych. Część A przewidziana jest dla Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa MON, a część B dla Wydziału Cybernetyki WAT. Budynek będzie charakteryzować się nowoczesną formą połączoną z wysoką funkcjonalnością pomieszczeń użytkowych. W obiekcie znajdą się m.in.: Cyberpoligon – laboratorium gier wojennych, Cyber Center of Excellence (CCOE), laboratorium systemów śledzenia obiektów pola walki z pomieszczeniem technicznym, laboratoria symulacji wirtualnej w systemach zarządzania polem walki, laboratorium systemów mobilnych, laboratorium systemu zdolnościowego z przeznaczeniem na Analityczne Centrum Gier i Analiz Strategicznych oraz laboratorium informatyczne. Zostaną tu również ulokowane pracownie technologiczno-wytwórcze, m.in. pracownia obwodów drukowanych, druku 3D i obróbki precyzyjnej. Obiekt będzie posiadał serwerownie, sale wykładowe, centrum konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne i socjalne. Atrakcyjnym elementem będzie kopuła, w której znajdzie się pomieszczenie z ekranem w formie półsfery o promieniu 6 metrów, wyposażone w symulator wirtualny, generatory obrazu, procesor obrazu, projektory, nagłośnienie i stanowiska komputerowe oraz projektory z systemem nagłośnienia i ekranami projekcyjnymi.

Wydział Cybernetyki kuźnią kadr Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Otwarcie Centrum stworzy nowe możliwości kształcenia dla Wydziału Cybernetyki WAT – jednego z pierwszych wydziałów akademickich w kraju, który uruchomił kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Aktualnie wydział jest kuźnią kadr dla utworzonych na początku 2022 r. Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gdzie trafiają jego wszyscy wojskowi absolwenci. Centrum posłuży również do realizowania specjalistycznych kursów, takich jak: administracja sieciami teleinformatycznymi i zarządzanie bazami danych, eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami, technologie symulacji wirtualnej w szkoleniu załóg wozów bojowych oraz technologie symulacji wirtualnej w doskonaleniu umiejętności planowania i prowadzenia działań bojowych.

Wspólny sukces w zakresie poprawy bezpieczeństwa kraju

Rektor-Komendant WAT podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego projektu.  Umowa na roboty budowlane Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa została podpisana 11 października 2023 r. z firmą Unibep S.A. Budynek ma powstać w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dla spółki Unibep to już kolejna realizacja dotycząca rozbudowy infrastruktury Wojskowej Akademii Technicznej. Na początku 2023 roku firma przekazała do użytku Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Elektroniki WAT. EJ

fot. Mariusz Maciejewski