... ...

A mianowicie „System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej SWD-EwMed", w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa".

Zagadnienie niesamowicie istotne, bo przekładna się bezpośrednio na bezpieczeństwo naszych żołnierzy.

Pomiar parametrów życiowych w ruchu, w czasie aktywności żołnierza wymaga specyficznych sensorów, które opracowali naukowcy z Wydziału Elektroniki WAT we współpracy z medykami z WIM-PIB. Wypracowali oni miarodajny zbiór parametrów wspierających proces podejmowania decyzji o ewakuacji żołnierza lub wysłaniu pomocy medycznej, w którym wykorzystywany jest także Wielodomenowy Zautomatyzowany Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS C3IS JAŚMIN firmy TELDAT. W ramach tego projektu bydgoska firma wykonała integrator do systemu HMS C3IS JAŚMIN, który zapewnia wizualizację informacji o parametrach życiowych żołnierza oraz sygnałach medycznych, jak również zobrazowanie na mapie przeznaczonej dla wojskowych służb medycznych. W ramach zrealizowanych prac wykonana też została elektroniczna wersja karty medycznej TC3 (Tactical Combat Casualty Care Card), która w dużej części uzupełniana jest automatycznie, a następnie w razie potrzeby ewakuacji żołnierza, propagowana w systemie zabezpieczenia medycznego pola walki. Wojskowi medycy identyfikują rannych żołnierzy, stosując zgodnie z obowiązującymi w NATO normami, określone kryteria determinujące kolejność udzielanej pomocy.

Dzięki temu systemowi na podstawie ciągłego pomiaru parametrów życiowych, żołnierze automatycznie kwalifikowani są do grup oznaczonych kolorami zielonym, żółtym, czerwonym lub niebieskim, co ułatwia pracę medykom i daje możliwość natychmiastowego dotarcia do potrzebujących żołnierzy na miejscu zdarzenia.

A jak to ma działać? Opracowane sensory mogą być montowane w koszulce i kominiarce. Mierzą one: tętno, częstość oddechu, ciśnienie krwi i saturację, czyli nasycenie krwi tlenem oraz temperaturę skóry i aktywność fizyczną. Są to typowe parametry, które informują o bieżącej kondycji ludzkiego organizmu. Zastosowane wyposażenie umożliwia także informowanie o krytycznych problemach ze zdrowiem wynikających z urazu, występowania otwartych ran czy innych uszkodzeń ciała doznanych podczas działania na polu walki i nie tylko.

Od połowy 2021 r. nad systemem teleinformatycznym wspomagania decyzji o ewakuacji medycznej, opartym na monitorowaniu parametrów życiowych, pracują naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz specjaliści z firmy TELDAT. System pomoże służbom medycznym i dowódcom w podejmowaniu szybkiej decyzji o kolejności ewakuacji i udzieleniu szybkiej pomocy poszkodowanym na polu walki.

Projekt SWD-EwMED spotkał się z uznaniem na stronie portal-mundurowy.pl na najbardziej  wartościowe rozwiązania opisane w Katalogu: Innowacje-Wdrożenia, Bezpieczeństwo-Obronność 2024r. Na 20 wybranych projektów oddano 3 mln 681 113 głosów, z tego, aż 99 procent głosów przypadło na dwa konkurencyjne rozwiązania. 55 proc. Uzyskała antyodpryskowa kamizelka kuloodporna oraz modułowa kamizelka taktyczna SCPL01-K3/K5A-T dzieło konstruktorów spółki SohbiCraft Poland, a 44 proc. głosów uzyskał projekt WIM-PIB System Wspomagania Decyzji o Ewakuacji Medycznej SWD-EwMED. EG

LINK  informujący o wynikach plebiscytu:

Foto: WIM ( Na zdjęciu: mgr Paweł Oskwarek, mgr Szymon Rokicki, mgr Paweł Wiktorzak z Zespołu Centrum Symulacji Medycznej)