header portal

 

 

 

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
poniedziałek, 06 marzec 2017 06:36

Procedury naboru do terytorialnej służby wojskowej

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pomimo, że od  1 stycznia 2017 r. weszły  w życie zmiany w ustawie  o powszechnym obowiązku obrony RP, wprowadzające nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, to przepisy wykonawcze dotyczące naboru  do terytorialnej służby wojskowej obowiązują dopiero od soboty, 4 marca  br. 

W  Dzienniku Ustaw ( poz. 465)  ukazało się rozporządzenie MON z 24 lutego br. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej (TSW) i sposobu jej pełnienia.  Zaczęło obowiązywać następnego dnia od publikacji. Jest to akt wykonawczy do art. 98 znowelizowanej 16 listopada 2016 r. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz.U z 23.12.2016, 2138). To bardzo ważny dokument dla kandydatów na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, bo krok po kroku informuje jak wygląda szczegółowa procedura naboru do TSW. 

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Przydatne dokumenty

Rozporządzenia zawiera m.in. wzór wniosku o powołanie do TSW oraz wykaz niezbędnych dokumentów. Ochotnik do terytorialnej służby wojskowej, zanim uda się do WKU musi mieć ze sobą  odpis lub oryginał świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenia oraz  kopię dowodu osobistego, po okazaniu oryginału. 

Ponadto przydatne mogą być inne dokumenty takie jak: 

  • rekomendacja władz proobronnych  organizacji pozarządowej, 
  • zaświadczenie szkoły realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, w przypadku, gdy jest się jej absolwentem,
  • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
  • deklaracja lub sugestia zawarta we wniosku jakie są preferowane sposoby odbycia szkolenia podstawowego. Dotyczy to osób, które nie pełniły czynnej służby, ani nie złożyły przysięgi wojskowej.

Kandydat na żołnierza TSW z tymi dokumentami powinien udać osobiście do WKU w miejscu swojego zamieszkania lub przesłać wniosek (wzór znajduje się w załączniku do tego rozporządzenia) elektroniczne. Jest z tym problem, bowiem zeskanowany dokument musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braków formalnych, kandydat do  TSW ma siedem dni na uzupełnienie wniosku od doręczenia przez WKU wezwania.

Po złożeniu wniosku, WKU powinien skierować kandydata do jednostki wojskowej, w której chce pełnić służbę w celu zapoznania się z warunkami pełnienia tej służby. Pierwsze trzy brygady są już prawie sformowane. Przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku. 

Procedury postępowania kwalifikacyjnego 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem komendanta WKU  komisja w składzie:  przewodniczący, przedstawiciel dowódcy jednostki wojskowej, w której kandydat na żołnierza TSW  chce pełnić służbę oraz sekretarz. Analizuje ona dokumenty oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej. Ponadto kandydata czeka rozmowa kwalifikacyjna, przy czym żołnierze rezerwy nie będą przepytywani z wiedzy ogólnowojskowej. Po stronie WKU leży sprawdzenie czy ochotnik nie był karany za przestępstwo umyślnie (nie trzeba będzie płacić  zł za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego). 

Zgodnie z wytycznymi MON, komisja rekrutacyjna ma sporządzić z postępowania rekrutacyjnego sprawozdanie zawierające dwa wykazy osób, które uzyskały rekomendację w sprawie powołania do TSW oraz nie zakwalifikowały się do tej służby z podaniem przyczyny. Wtedy - zgodnie z KPA - można odwołać się do wojewódzkiego sztabu wojskowego w ciągu 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji. 

Powołanie do służby 

Wcielenie do TSW  następuje za pomocą karty powołania. Powinna być ona dostarczona nie później niż na czternaście dni przed dniem stawienia się do jej pełnienia. Powołanie następuje  raz na kwartał, w poniedziałek będący dniem roboczym w przypadku osób, które nie składały przysięgi wojskowej. Z kolei rezerwistów powołuje się do służby raz w miesiącu w  pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. 

Przyjęcie ochotnika do odbycia TSW w jednostce wojskowej obejmuje: 

  • potwierdzenie jej tożsamości oraz przeprowadzenie z nią rozmowy przez komisję;
  • ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej jej danych osobowych;
  • dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarno-higienicznych;
  • wydanie umundurowania i wyekwipowania osobistego;
  • przydzielenie do pododdziału;
  • wyznaczenie na stanowisko służbowe.

Stawienie się kandydata do TSW dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym, co jest pierwszym dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej. 

Od tego momentu żołnierzowi TSW  przysługuje jednorazowy dodatek za gotowość bojową w wysokości 10 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie jest to 330 zł brutto plus należności na ćwiczenia.  Dzienna stawka zależy od  posiadanego  przez żołnierza stopnia wojskowego.  W przypadku szeregowego, jest to 2,85 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ( od 1 stycznia jest to  91,20 zł dziennie). Starszy szeregowy otrzyma  2,95 proc.  tej stawki ( 94,40 zł), a kapral ( mata)  - 3,25 proc.  (104 zł ). Podporucznikowi będzie przysługiwać  podczas ćwiczeń stawka  4,20 proc. , czyli 234,40 zł dziennie. R.Ch.  

Pełny tekst rozporządzenia >>>

 

 

Czytany 17440 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 listopad 2018 21:54

Skomentuj

 

rekrutacja i kandydacikategoria

      

      

Powitanie

 

      

      

      

WYSZUKIWARKA

PRZEGLĄD MEDIÓW

   

SONDA