header portal

 

 

 

niedziela, 04 październik 2015 08:52

Rekrutacja na uczelnie wojskowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Departament Kadr zwiększył limit miejsc na kursach oficerskich dla podoficerów o 85, głównie w Wojskowej Akademii Technicznej i Lotniczej Akademii Wojskowej, przy czym wnioski do ostatniej uczelni należało złożyć do 31 stycznia br.

85 miejsc dla przeciwlotników i logistyków

Pod koniec ubiegłego roku nastąpiła nowelizacja decyzji z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. Decyzją nr 175 szefa MON na 6 miesięcznych kursach oficerskich dla podoficerów zawodowych z tytułem magistra posiadających doświadczenie i kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym zarezerwowano aż 381 miejsc, o 90 więcej niż w ubiegłym roku.

Dodatkowe 40 miejsc pojawiło się dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie na półroczny kurs dla oficerów w Lotniczej Akademii Wojskowej. Po ukończeniu szkolenia oficerowie będą służyć w korpusie przeciwlotniczym w grupie osobowej artylerii przeciwlotnicznej oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Te decyzje wynikają z pozyskania systemu Patriot oraz programu Homar. Podoficerowie zawodowi mają czas do 31 stycznia 2019 r. na złożenie niezbędnych dokumentów do dyrektora Departamentu Kadr. Dopuszczeni mogą być podoficerowie, którzy dyplom magisterski przedstawią komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego i zyskają poparcie swoich przełożonych

Ponadto dodatkowo 45 podoficerów będzie mogło odbyć szkolenie oficerskie w Wojskowej Akademii Technicznej. Zasilą korpus logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej oraz transportu i ruchu wojska. Szkolenie rozpocznie się w II połowie 2019 r. Podoficerowie, którym marzą się oficerskie gwiazdki powinni pamiętać, by złożyć wniosek do dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 31 maja 2019 r.

W sumie w 2019 r. po korekcie limitów na 3-12 miesięcznych kursach oficerskich zarezerwowano 560 miejsc, z tego najwięcej kandydatów odbędzie szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych (127), w Wojskowej Akademii Technicznej (117), w Lotniczej Akademii Wojskowej ( 95) oraz Akademii Marynarki Wojennej.

Znacznie większa pula dla szeregowych zawodowych

41 miejsc, czyli aż o 26 więcej niż w latach ubiegłych zarezerwowano na rocznym szkoleniu oficerskim dla szeregowych zawodowych z tytułem magistra i co najmniej trzyletnim stażem. Szkolenia będą odbywać się w AWL we Wrocławiu na potrzeby Wojsk Lądowych: grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej ( 20), rakietowej i artylerii (10), a także eksploatacji systemów łączności (10). Po raz pierwszy pojawiło się jedno miejsce dla prawnika, bo szeregowych po studiach prawnych też nie brakuje. Na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr szeregowi mają czas do 15 maja 2019 r.

115 miejsc dla magistrów cywilnych na rocznym szkoleniu

Ponadto resort obrony narodowej zarezerwował 115 miejsc na rocznych kursach oficerskich dla absolwentów uczelni cywilnych z tytułem magistra. Najwięcej ochotników rozpocznie naukę w Akademii Wojsk Lądowych ( 86 w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, 10 dla ekonomistów i 3 – prawników). Kolejnych 16 kandydatów na oficerów przeszkoli Akademia Marynarki Wojennej na potrzeby korpusu logistycznego.
Na podjęcie decyzji i złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem WKU cywilni magistrowie mają czas do 15 maja 2019 r.

Dla kogo 3 miesięczny kurs oficerski

Najkrócej, bo zaledwie 3 miesiące będą szkoleni absolwenci cywilnych akademii medycznych, z prawem wykonywania zawodu, a także prokuratorzy i kandydaci na kapelanów. Wojskowa Służba zdrowia potrzebuje m.in. dwóch dentystów, 4 farmaceutów oraz po dwóch – ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz magistrów pielęgniarstwa. Ponadto wojsko jest zainteresowanie pozyskaniem 7 prokuratorów na potrzeby Żandarmerii Wojskowej oraz 2 kapelanów. 23 kandydatów odbędzie trzymiesięczne szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Kandydaci powinny złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego WKU w terminie do 31 stycznia 2019 r. R.Ch.

                                                                         ****

 Rekrutacja  na pięcioletnie studia  w uczelniach wojskowych w roku akademickim 2019/2020

Resort obrony narodowej systematycznie zwiększa liczbę miejsc na studiach stacjonarnych  w uczelniach wojskowych. I tak będzie także w 2019 roku.  W roku  akademickim 2019/2020 cztery wojskowe akademie przyjmą  1440  kandydatów  na oficerów, ale 60 proc. kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia Techniczna.   

Limit  miejsc  na 2019 r. zawiera projekt rozporządzenia MON, który w ostatnich dniach został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.  Wynikał z potrzeb na absolwentów zgłoszonych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w 2024 r., kiedy młodzi ludzie  będą promowani.  Przyszłoroczny limit  jest o 125 miejsc wyższy niż w tym roku akademickim. Powinno  to ucieszyć przyszłorocznych maturzystów. Należy przypomnieć, że jeszcze trzy lata temu, czyli w roku akademickim  2015/2016, cztery uczelnie wojskowe  przyjęty na pierwszy rok pięcioletnich studiów stacjonarnych tylko 572 maturzystów,  rok później  - 824,   w 2017 r. -  1250, w tym roku  - 1315, a w przyszłym  - 1440. 

Prawie 60 proc. miejsc przypada na WAT 

Najwięcej  kandydatów  w 2019 r. przyjmie Wojskowa Akademia Technicznej:  857 wobec 750 w tym roku,  595 w 2017 r.  i  tylko 280 w roku akademickim 2015-2016. Było to możliwe dzięki temu, że uczelnia z Bemowa  powiększyła liczbę miejsc w akademikach oraz zmodernizowała m.in. bazę sportową .   

Zgodnie z projektem rozporządzenia limity miejsc na WAT w 2019 r. przedstawiają się następująco: 

 • • • elektronika i telekomunikacja  - 222 ( 2018 r.  było 201 miejsc),
 • • • kryptografia i cyberbezpieczeństwo – 90 (107),
 • • • mechatronika –  125 (90),
 • • • informatyka – 65 (80), 
 • • • budownictwo –50 ( 61),
 • • • logistyka  -  120 (60), 
 • • • mechanika i budowa  -  65 (56),
 • • • geodezja i kartografia – 40 (48), 
 • • • lotnictwo i kosmonautyka  - 40 (40),
 • • • inżynieria bezpieczeństwa  - 15 (25),
 • • • chemia – 25 (20).   

dzie więcej oficerów od dowodzenia i mniej lotników 

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 365 kandydatów  (340 w 2018 r.).  Najwięcej osób będzie studiować na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 320 ( 244 w 2018 r.). Ponadto 30 miejsc zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa a 15 na logistyce.   

W dwóch kolejnych akademiach wojskowych  nastąpił  lekki spadek liczby miejsc dla cywilnych maturzystów.  Akademia Marynarki Wojennej  wręczy 110 indeksów ( 5 mniej niż w tym roku). Najwięcej młodych osób będzie studiować na systemach informatycznych w bezpieczeństwie ( 40) i nawigacji ( 35).  . Ponadto przyszli oficerowie MW  będą mogli kształcić się na wydziale  mechaniki  i budowy maszyn (15 miejsc)  oraz  mechatroniki i informatyki  (po 10).  

Z kolei  przekształcona w tym roku w Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie  będzie mogła przyjąć 108 kandydatów na lotników i nawigatorów (106 w  2018 r.).  Najwięcej indeksów  jest do zdobycia na wydziale  lotnictwa i kosmonautyki, gdzie kształcą się piloci  - 60  (70 w 2018 r.), a  także logistyki ( 23) i  nawigacji  ( 25). 

Jak wynika z uzasadnienia projektu  rozporzadzenia MON koszty  utrzymania 1440  kandydatów na żołnierzy w 2019 r. oszacowano na prawie 50 mln zł oraz po  ok 131 mln zł w każdym kolejnym roku studiów trwających w sumie 5 lat. Wychodzi  ok. 91 tysięcy zł rocznie na jednego podchorążego, z uposażeniem, umundurowaniem, zakwaterowaniem o wyżywieniem.   

Limit miejsc   >>>

Zasady rekrutacji na uczelnie wojskowe 

Za półtora miesiąca kobiety – żołnierze zawodowi będą musiały zaliczyć na sprawdzianie fizycznym trzykilometrowy marszobieg lub pływanie na 12 minut, zaś kandydatkom do jednej z wojskowych akademii  wystarczy, by zaliczyć egzamin  pobiec 800 metrów w czasie krótszym niż trzy minuty i 40 sekund, ukończyć certyfikowaną klasę wojskową oraz niekonieczne mieć piątki na świadectwie maturalnym. Taki wniosek nasuwa się po przeanalizowaniu zarządzenia MON nr 9  z 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów do uczelni wojskowych w roku akademickim 2019/2020. 

Jest to zebranie uchwał senatów czterech akademii wojskowych, w których do 31 marca br. trwał nabór maturzystów na pięcioletnie studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. W roku akademickim 2019/2020 resort obrony narodowej zarezerwował w czterech uczelniach wojskowych 1482 miejsc ,w tego aż 889 - na Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego maturzysty, komu marzą się oficerskie szlify. Dość obszerna, bo licząca ponad 56 stron.
Sprawność fizyczna – nisko oceniana. 

Każda uczelnia wojskowa ustala dość dowolne kryteria naboru na studia, ale w oparciu o przepisy i wytyczne szefa MON. Zalecają one m.in. przy rozmowach kwalifikacyjnych traktować priorytetowo absolwentów klas wojskowych i mundurowych w szkołach pogimnazjalnych oraz terytorialną służbę wojskową, w NSR i przygotowawczą, a także przynależność do organizacji proobronnych.

Interesujące są też kryteria sprawnościowe, które w przypadku Wojskowej Akademii Wojskowej decydują w zaledwie 12,5 proc. o naborze na studia. Rozmowa kwalifikacyjna ma w przypadku tej uczelni marginalne znaczenie ( w ok 4 proc.), a reszcie decydują stopnie na świadectwie maturalnym.

Minimum do zaliczenia w AWL

Kandydaci do wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych mogą zdobyć w sumie 350 punktów, z tego 70 punktów ze sprawdzianu fizycznego. W „zmechu” tężyzna decyduje w 20 proc. o wynikach egzaminów. Kobiety zaliczają bieg na 800 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym, bieg zygzakiem oraz zwis na ugiętych ramionach na czas. Natomiast mężczyźni podciągają się na drążku, zaliczają bieg wahadłowy, bieg na dystansie 1000 m oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym. Minimum niezbędne do zaliczenia wynosi 5 pkt z każdej konkurencji objętej sprawdzianem, w tym 5 pkt z pływania dowolnego, co w przypadku panów oznacza pokonanie tego dystansu w 1 minutę, a pań – w 65 sekund. Nie są to wymagania wygórowane.

Znacznie więcej punktów niż ze sprawności fizycznej można uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej (80 pkt), decydującej w 22 proc. o przyjęciu lub nie na studia wojskowe w AWL. Najwięcej punktów można uzyskać za ukończenie certyfikowanej klasy wojskowej (15 pkt), osiągnięcia w sporcie ( 10 pkt) oraz pełnienie terytorialnej służby wojskowej, NSR lub przygotowawczej ( po 10 pkt). Za stopnie ze świadectwa maturalnego można zdobyć maksymalnie 200 pkt, z tego połowę na najlepsze oceny z języka angielskiego.

Trzy etapy rekrutacji w AMW

W Akademii Marynarki Wojennej system rekrutacji składa się z trzech etapów:
• postępowania wstępnego obejmującego analizę złożonych przez kandydata dokumentów,
• postępowania zasadniczego składającego się z analizy wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości oraz punktów uzyskanych z języka angielskiego i sprawdzianu ze sprawności fizycznej
• postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jednym z warunków zdobycia indeksu AMW jest uzyskanie co najmniej 30 pkt kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 31 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 41 pkt – ze sprawdzianu sprawności fizycznej. W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 25 pkt można uzyskać za czas poniżej 3,20 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m, podciągają się na drążku (powyżej 12, aby mieć 25 pkt) oraz pływają stylem dowolnym 50 m ( jeśli przepłyną w czasie poniżej 45 sekund uzyskają 25 pkt, a jeśli dopłyną – to 5 pkt . Z kolei kobiety biegają też na 1000 m ( 25 pkt za czas poniżej 4 min.), wykonują „pompki” na ławeczce oraz pływają stylem dowolnym na 50 m ( maksymalna liczba punktów przysługuje za czas poniżej 50 sekund). oraz wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota w LAW

Z kolei w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zarezerwowano 108 miejsc. Ci którzy przebrną przez komisję lekarską, przechodzą szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota ( na symulatorze lotu oraz obejmujące szkolenie teoretyczne i lotnicze). Zarówno kobiety i mężczyźni zaliczają test szybkości (bieg na 100 m), wytrzymałości (bieg na 1000 m, przy czym najwięcej punktów można uzyskać za czas poniżej 4 minut – kobiety 3,20 min - mężczyźni) oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym ( odpowiednio: 50 i 40 sek.) W teście siły mężczyźni podciągają się na drążku, a kobiety wykonują pompki na ławeczce.

Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać od 0 do 30 pkt, zaś w przypadku naboru na pilotów - od 0 do 100 pkt. Za ukończenie klasy mundurowej w szkole ponadgimnazjalnej można otrzymać 2 pkt a klasy wojskowej - 4 pkt, czyli tyle samo co za ukończenie liceum lotniczego. Kandydat na oficera w LAW zalicza rozmowę kwalifikacyjną, jeśli uzyska co najmniej po 1 pkt z predyspozycji i motywacji do pełnienia zawodowej służby.

W tym roku, w odróżnieniu od lat poprzednich, wyraźnie są preferowani kandydaci z klas mundurowych, przede wszystkich wojskowych oraz z doświadczeniem w WOT lub NSR. Nie zmieniły się praktycznie normy sprawnościowe, które znacznie odbiegają od wymagań, które będą mieli niedługo na egzaminie ze sprawności fizycznej żołnierze zawodowi. Ch.

Szczegółowe kryteria naboru na studia wojskowe >>>

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 29944 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 kwiecień 2019 19:17

Skomentuj

 

rekrutacja i kandydacikategoria

      

      

Powitanie

      

      

      

PRZEGLĄD MEDIÓW

SONDA