header portal

 

 

 

niedziela, 04 październik 2015 08:52

Rekrutacja na uczelnie wojskowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W 2020 r. na 3-12 miesięcznych kursach oficerskich resort obrony narodowej zarezerwował dla kandydatów z tytułem magistra 541 miejsc, w tym 71 dla szeregowych zawodowych. W przypadku tego korpusu jest to wzrost o ponad 70 proc. w stosunku do tegorocznego limitu.

Szeregowi – dowartościowani

17 lipca 2019 r.  weszła w życie decyzja nr 108 szefa MON z 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r. W stosunku do poprzednich podobnych decyzji zwraca uwagę znaczący wzrost miejsc dla szeregowych zawodowych z tytułem magistra. W tym roku dla członków tego korpusu z tytułem magistra, z co najmniej bardzo dobrą opinią służbową i przynajmniej trzyletnią wysługą zarezerwowano 41 miejsc ( przez wiele lat na kurs kierowano tylko 15 osób z tego korpusu), a w przyszłym – aż 71. Odbędą oni 12 miesięczne szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych na potrzeby Wojsk Lądowych: grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej (30), logistyki (15) oraz rozpoznania ogólnego i rakietowej i artylerii (po 10), a także saperskiej (5). Po raz drugi pojawiło się jedno miejsce dla prawnika, bo szeregowych po studiach prawnych też nie brakuje. Na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr szeregowi mają czas do 29 maja 2020 r.

Podoficerowie mają czas do 30 września 2019 r.

Decyzją szefa MON na 6 miesięcznych kursach oficerskich dla podoficerów zawodowych z tytułem magistra oraz posiadających doświadczenie i kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym zarezerwowano aż 391 miejsc, o 10 więcej niż w ubiegłym roku. W Akademii Wojsk Lądowych zarezerwowano 195 miejsc, w WAT – 132, w tym 84 w grupie osobowej eksploatacji systemów łączności, 52 w Lotniczej Akademii Wojskowej a 12 w Akademii Marynarki Wojennej. 
Podoficerowie mają czas na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr do 30 września 2019 r., przy czym potrzebna jest zgoda szefów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej w przypadku tych korpusów.

Tylko 54 miejsca dla magistrów cywilnych na rocznym szkoleniu

Ponadto resort obrony narodowej zarezerwował 54 miejsca, o połowę mniej niż tym roku na rocznych kursach oficerskich dla absolwentów uczelni cywilnych z tytułem magistra. Wszyscy ochotnicy rozpoczną naukę w Akademii Wojsk Lądowych ( 20 miejsc w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, 10 – logistyki, 8 przewidziano dla ekonomistów a 6 – prawników).

Na podjęcie decyzji i złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem WKU cywilni magistrowie mają czas do 29 maja 2020 r.

Dla kogo 3 miesięczny kurs oficerski

Najkrócej, bo zaledwie 3 miesiące szkolenia przewidziano dla 25 absolwentów akademii medycznych, a także prokuratorów (10) z prawem wykonywania zawodu. Wojskowa Służba Zdrowia potrzebuje m.in. trzech weterynarzy i farmaceutów oraz dwóch lekarzy, dentystów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz magistrów pielęgniarstwa Odbędą oni w 2020 r. szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Kandydaci, w tym również podoficerowie zawodowi powinny złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr w terminie do 24 stycznia 2020 r.

Żołnierze zawodowi zaliczają sprawdzian fizyczny na podstawie norm ustalonych w rozporządzeniu MON z 3 marca 2018 r. (obowiązującego od tego roku), zaś cywile z tytułem magistra mają mniejsze wymagania ustalane przez senaty poszczególnych akademii dla kandydatów na pięcioletnie studia wojskowe.

Decyzja nr 108 szefa MON >>>

                                                                         ****

 Rekrutacja  na pięcioletnie studia  w uczelniach wojskowych w roku akademickim 2020/2021

Dopiero co zakończono rekrutację na pięcioletnie studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, a resort obrony narodowej opublikował limit na 2020 r. Nie mamy dobrych informacji dla przyszłorocznych maturzystów - kandydatów na oficerów WP . Miejsc na czterech akademiach wojskowych będzie 1411, czyli o 71 mniej niż w tym roku.

Limit miejsc na 2019 r. zawiera projekt rozporządzenia MON, który w ostatnich dniach został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wynikał z potrzeb na absolwentów zgłoszonych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w 2025 r., kiedy młodzi ludzie będą promowani oraz możliwości dydaktycznych uczelni. Po raz pierwszy od kilku lat przyszłoroczny limit jest mniejszy niż w roku poprzednim, pomimo zapowiedzi zwiększenia liczebności sił zbrojnych do 200 tysięcy. Należy przypomnieć, że jeszcze w roku akademickim 2015/2016, cztery uczelnie wojskowe przyjęty na pierwszy rok pięcioletnich studiów stacjonarnych tylko 572 maturzystów, rok później - 824, w 2017 r. - 1250, w 2018 r. - 1315, w 2019 r. – 1482, a w 2020 r. planuje 1411.

Prawie 60 proc. miejsc przypada na WAT

Najwięcej kandydatów w 2020 r. przyjmie Wojskowa Akademia Technicznej: 800 – o 89 mniej niż w tym roku wobec 750 w 2018 r. - 595 w 2017 r. i tylko 280 w roku akademickim 2015-2016.

Zgodnie z projektem rozporządzenia limity miejsc na WAT w 2019 r. przedstawiają się następująco: 
• elektronika i telekomunikacja - 207 ( 2019 r. było 222 miejsc),
• kryptografia i cyberbezpieczeństwo – 116 (90),
• informatyka – 107 (65)
• mechatronika – 104 (125)
• mechanika i budowa - 83 (65)
• logistyka - 57 
• budownictwo – 52 (50)
• lotnictwo i kosmonautyka - 44 (40)
• geodezja i kartografia – 20 (40), 
• chemia – 10 (25).

Będzie więcej oficerów od dowodzenia i lotników

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 365 kandydatów, tyle samo co w tym roku. Najwięcej osób będzie studiować na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 285 (320 w 2019 r.). Ponadto dwukrotnie więcej miejsc niż w 2019 r. zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa ( 60) oraz 20 na logistyce ( 15).

W dwóch kolejnych akademiach wojskowych nastąpił lekki wzrost liczby miejsc dla przyszłorocznych maturzystów. Zgodnie z projektem rozporządzenia MON, Akademia Marynarki Wojennej wręczy 130 indeksów (20 więcej niż 2019 r.). Najwięcej młodych osób będzie studiować na nawigacji oraz systemach informatycznych w bezpieczeństwie ( po 40). Ponadto przyszli oficerowie MW będą mogli kształcić się na mechatronice ( 20), a także na informatyce oraz mechanice i budowie maszyn (po 15 miejsc). 

Z kolei Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie będzie mogła przyjąć 116 kandydatów na lotników i nawigatorów (108 w 2019 r.). Najwięcej indeksów jest do zdobycia na wydziale lotnictwa i kosmonautyki, gdzie kształcą się piloci - 78, a także logistyki ( 20) i nawigacji (18).

Szczegółowe zasady rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 są określone w uchwałach senatów czterech akademii wojskowych. Prawdopodobnie będą opublikowane wiosną 2020 r.

Każda uczelnia wojskowa ustala dość dowolne kryteria naboru na studia, ale w oparciu o przepisy i wytyczne szefa MON. W tym roku zalecały one m.in. przy rozmowach kwalifikacyjnych traktować priorytetowo absolwentów klas wojskowych i mundurowych w szkołach pogimnazjalnych oraz służbę w WOT, NSR i przygotowawczą, a także przynależność do organizacji proobronnych.

Więcej czasu do zastanowienia dla maturzystów

W czwartek, 8 sierpnia 2019 r. weszło  w życie nowelizacja rozporządzenia MON sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zasadach naboru na studia oficerskie w akademiach wojskowych w roku adademickim 2020/2021 oraz przyspieszają rekrutację ochotników do wojsk specjalnych ( Dz. U z 7.08.2019, poz. 1475).

Zmiany nie są rewolucyjne, ale idą w dobrym kierunku. Do tej pory, kandydaci na pięcioletnie studia stacjonarne musieli zarejestrować się w elektronicznej bazie w jednej z czterech akademii wojskowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca, czyli na wiele tygodni przed maturą. Tymczasem wielu młodych ludzi nie ma pojęcia czy zaliczą egzamin dojrzałości, a ponadto często podejmują oni decyzje o kandydowaniu na studia wojskowe na krótko przed maturą. Dlatego zawsze była spora różnica między liczbą osób zarejestrowanych na koniec marca a tymi, którzy przystępowali do egzaminu do szkół oficerskich. Nie tylko dlatego, że odpadali w trakcie badań lekarskich i psychologicznych.

W nowych przepisach wprowadzono zapis, że rektor -komendant uczelni wojskowej może wydłużyć termin składania wniosku, po uzgodnieniu go z dyrektorami departamentów: Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Kadr. Najbliższy termin powinien być ogłoszony w uchwałach senatów akademii wojskowych dotyczących zasad i trybu rekrutacji w roku akademickim 2020/2021. Musi być także opublikowany na stronach internetowych uczelni oraz w zarządzeniu MON do końca I kwartału 2020 r.

Opłaty wnoszone do dnia rozpoczęcia rekrutacji

Kolejną zmianą jest usunięcie bariery wnoszenia opłaty egzaminacyjnej (na ogół ok. 80 zł) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Taki zapis skutkował brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji osobom, które tej opłaty nie dokonały w określonym terminie. Tym samym, z przyczyn formalnych tracono kandydata, który np. przeszedł badania lekarskie i psychologiczne i posiada udokumentowane predyspozycje do służby wojskowej. W noweli jest zapisy o konieczności wniesienia opłaty najpóźniej do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole oficerskiej lub podoficerskiej..

Należy przypomnieć, że w przyszłym roku akademickim, limit miejsc na pięcioletnich studiach wojskowych wynosi 1411, z tego w Wojskowej Akademii Technicznej – 800, a w Lotnicznej Akademii Wojskowej - 116. Do tej pory kandydaci na pilotów ze zbyt małą liczbą punktów z egzaminu maturalnego podlegli kosztownemu przeszkoleniu lotniczemu, mimo obiektywnego braku możliwości uzyskania wymaganego minimum punktów, pozwalającego na przyjęcie na studia. Teraz ma się to zmienić.

Nowe przepisy >>>

Zasady rekrutacji na uczelnie wojskowe 

Kandydatkom do jednej z wojskowych akademii  wystarczy, by zaliczyć egzamin  pobiec 800 metrów w czasie krótszym niż trzy minuty i 40 sekund, ukończyć certyfikowaną klasę wojskową oraz niekonieczne mieć piątki na świadectwie maturalnym. Taki wniosek nasuwa się po przeanalizowaniu zarządzenia MON nr 9  z 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów do uczelni wojskowych w roku akademickim 2019/2020. 

Jest to zebranie uchwał senatów czterech akademii wojskowych, w których do 31 marca br. trwał nabór maturzystów na pięcioletnie studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. W roku akademickim 2019/2020 resort obrony narodowej zarezerwował w czterech uczelniach wojskowych 1482 miejsc ,w tego aż 889 - na Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego maturzysty, komu marzą się oficerskie szlify. Dość obszerna, bo licząca ponad 56 stron.

Sprawność fizyczna – nisko oceniana. 

Każda uczelnia wojskowa ustala dość dowolne kryteria naboru na studia, ale w oparciu o przepisy i wytyczne szefa MON. Zalecają one m.in. przy rozmowach kwalifikacyjnych traktować priorytetowo absolwentów klas wojskowych i mundurowych w szkołach pogimnazjalnych oraz terytorialną służbę wojskową, w NSR i przygotowawczą, a także przynależność do organizacji proobronnych.

Interesujące są też kryteria sprawnościowe, które w przypadku Wojskowej Akademii Wojskowej decydują w zaledwie 12,5 proc. o naborze na studia. Rozmowa kwalifikacyjna ma w przypadku tej uczelni marginalne znaczenie ( w ok 4 proc.), a reszcie decydują stopnie na świadectwie maturalnym.

Minimum do zaliczenia w AWL

Kandydaci do wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych mogą zdobyć w sumie 350 punktów, z tego 70 punktów ze sprawdzianu fizycznego. W „zmechu” tężyzna decyduje w 20 proc. o wynikach egzaminów. Kobiety zaliczają bieg na 800 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym, bieg zygzakiem oraz zwis na ugiętych ramionach na czas. Natomiast mężczyźni podciągają się na drążku, zaliczają bieg wahadłowy, bieg na dystansie 1000 m oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym. Minimum niezbędne do zaliczenia wynosi 5 pkt z każdej konkurencji objętej sprawdzianem, w tym 5 pkt z pływania dowolnego, co w przypadku panów oznacza pokonanie tego dystansu w 1 minutę, a pań – w 65 sekund. Nie są to wymagania wygórowane.

Znacznie więcej punktów niż ze sprawności fizycznej można uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej (80 pkt), decydującej w 22 proc. o przyjęciu lub nie na studia wojskowe w AWL. Najwięcej punktów można uzyskać za ukończenie certyfikowanej klasy wojskowej (15 pkt), osiągnięcia w sporcie ( 10 pkt) oraz pełnienie terytorialnej służby wojskowej, NSR lub przygotowawczej ( po 10 pkt). Za stopnie ze świadectwa maturalnego można zdobyć maksymalnie 200 pkt, z tego połowę na najlepsze oceny z języka angielskiego.

Trzy etapy rekrutacji w AMW

W Akademii Marynarki Wojennej system rekrutacji składa się z trzech etapów:
• postępowania wstępnego obejmującego analizę złożonych przez kandydata dokumentów,
• postępowania zasadniczego składającego się z analizy wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości oraz punktów uzyskanych z języka angielskiego i sprawdzianu ze sprawności fizycznej
• postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jednym z warunków zdobycia indeksu AMW jest uzyskanie co najmniej 30 pkt kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 31 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 41 pkt – ze sprawdzianu sprawności fizycznej. W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 25 pkt można uzyskać za czas poniżej 3,20 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m, podciągają się na drążku (powyżej 12, aby mieć 25 pkt) oraz pływają stylem dowolnym 50 m ( jeśli przepłyną w czasie poniżej 45 sekund uzyskają 25 pkt, a jeśli dopłyną – to 5 pkt . Z kolei kobiety biegają też na 1000 m ( 25 pkt za czas poniżej 4 min.), wykonują „pompki” na ławeczce oraz pływają stylem dowolnym na 50 m ( maksymalna liczba punktów przysługuje za czas poniżej 50 sekund). oraz wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota w LAW

Z kolei w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zarezerwowano 108 miejsc. Ci którzy przebrną przez komisję lekarską, przechodzą szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota ( na symulatorze lotu oraz obejmujące szkolenie teoretyczne i lotnicze). Zarówno kobiety i mężczyźni zaliczają test szybkości (bieg na 100 m), wytrzymałości (bieg na 1000 m, przy czym najwięcej punktów można uzyskać za czas poniżej 4 minut – kobiety 3,20 min - mężczyźni) oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym ( odpowiednio: 50 i 40 sek.) W teście siły mężczyźni podciągają się na drążku, a kobiety wykonują pompki na ławeczce.

Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać od 0 do 30 pkt, zaś w przypadku naboru na pilotów - od 0 do 100 pkt. Za ukończenie klasy mundurowej w szkole ponadgimnazjalnej można otrzymać 2 pkt a klasy wojskowej - 4 pkt, czyli tyle samo co za ukończenie liceum lotniczego. Kandydat na oficera w LAW zalicza rozmowę kwalifikacyjną, jeśli uzyska co najmniej po 1 pkt z predyspozycji i motywacji do pełnienia zawodowej służby.

W tym roku, w odróżnieniu od lat poprzednich, wyraźnie są preferowani kandydaci z klas mundurowych, przede wszystkich wojskowych oraz z doświadczeniem w WOT lub NSR. Nie zmieniły się praktycznie normy sprawnościowe, które znacznie odbiegają od wymagań, które będą mieli niedługo na egzaminie ze sprawności fizycznej żołnierze zawodowi. Ch.

Szczegółowe kryteria naboru na studia wojskowe  w roku akademickim  2019/2020 >>>

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 31182 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 sierpień 2019 19:53

Skomentuj

 

rekrutacja i kandydacikategoria

      

      

Powitanie

 

      

      

      

WYSZUKIWARKA

PRZEGLĄD MEDIÓW

   

SONDA