header portal

 

 

 

środa, 20 luty 2019 08:01

Urlop ojcowski - do drugiego roku życia dziecka

Napisane przez Myk.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Łukasz: Witam. mam pytanie czy zmieniła sie ustawa co do wykorzystywania urlopu ojcowskiego w wojsku ? Kiedyś było 1 rok od urodzenia dziecka , następnie 2 lata, a teraz okazało się, że znowu jest rok.

 Od red. Zagadnienie dotyczące udzielania urlopu ojcowskiego żołnierzy zawodowych reguluje art. 182 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia (§ 1).

Ponadto, urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień (§ 1 1). Jest on udzielany na
urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (§ 2).

W związku z powyższym, ma Pan prawo wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Myk.

Czytany 2223 razy

Skomentuj

 

rekrutacja i kandydacikategoria

      

      

Powitanie

 

      

      

      

WYSZUKIWARKA

PRZEGLĄD MEDIÓW

   

SONDA