... ...

Przy ustalaniu należności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) są brane pod uwagę warunki atmosferyczne – takie jak wysokie i niskie temperatury, opady deszczu, śniegu oraz wilgotność powietrza – w jakich są realizowane zadania szkoleniowe i operacyjne  -  odpowiedział  Wojciech  Skurkiewicz, wiceszef MON  na interpelację  poselską  Pawła Szramki. 

Pod koniec sierpnia  Paweł  Szramka, poseł IX kadencji  zwrócił  do  MON z interpelacją  ws.  komfortu oraz  warunków służby żołnierzy  RP.  Podczas niedawnych upałów rozmawiał z żołnierzami biorącymi udział w oficjalnych uroczystościach. Zobowiązani są oni do noszenia czarnych rękawiczek, co w tak ekstremalnych warunkach temperaturowych wydaje się niekomfortowe i niepotrzebnie zwiększające dyskomfort termiczny.

Ponadto poseł, były żołnierz  Brodnickiego  Pułku  Chemicznego,  który  nie otrzymał  mandatu do Sejmu  X kadencji zwrócił uwagę, że berety mogą nie być najbardziej praktycznym wyborem w pewnych okolicznościach, zwłaszcza podczas ćwiczeń czy codziennego przebywania w jednostce. Czapki z daszkiem mogłyby stanowić lepszą ochronę przed słońcem i byłyby bardziej funkcjonalne.

W imieniu szefa  MON odpowiedzi   na interpelację poselską nr 44019  udzielił wiceminister obrony  narodowej Wojciech Skurkiewicz.  Jego zdaniem, dowódcy jednostek wojskowych mogą określić ubiór żołnierzy podczas wykonywania zadań. Stosownie do § 23 rozporządzenia MON  z 21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1200) w zależności od charakteru wystąpień i warunków atmosferycznych ubiór ustala: w przypadku wystąpień indywidualnych – żołnierz, w przypadku wystąpień zbiorowych – organizator przedsięwzięcia

Ponadto zgodnie z tym rozporządzeniem, w należnościach żołnierze posiadają – w zależności od rodzaju Sił Zbrojnych RP – rękawice w kolorze białym lub czarnym. W przypadku ubioru galowego przewidziano możliwość noszenia munduru bez rękawiczek w pomieszczeniach zamkniętych. Natomiast w zakresie ubioru wyjściowego oraz polowego przewidziano możliwość noszenia umundurowania z rękawiczkami lub bez. Żołnierze zawodowi posiadają należność rękawiczek letnich i zimowych w kolorze przypisanym danemu rodzajowi Sił Zbrojnych RP.

Wiceszef MON  zauważył, że żołnierze otrzymują również takie przedmioty, jak bielizna letnia, skarpety letnie, trzewiki, a żołnierze zawodowi dodatkowo okulary przeciwsłoneczne, kapelusz polowy, czapkę rogatywkę polową, czapkę ćwiczebną marynarską tropikalną oraz koszulkę polową (koszulkę ćwiczebną Marynarki Wojennej), które zapewniają komfort w warunkach wysokich temperatur.