... ...

Rada m.st. Warszawy poparła wprowadzenie w mieście strefy czystego transportu (SCT). To regulacja, która poprawi jakość powietrza, wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkanek i mieszkańców. SCT obejmie centralną część miasta, będzie dotyczyć na początku tylko osób spoza Warszawy. Przewidziano też wyłączenia dla seniorów i aut zabytkowych.

Najważniejsze informacje:

SCT w Warszawie będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 r., jej wprowadzanie podzielono na etapy, pełną funkcjonalność osiągnie w 2032 r.

Pierwsze dwa etapy SCT będą dotyczyły tylko osób spoza Warszawy.
Wszystkie osoby zameldowane i płacące podatki w Warszawie zostaną objęte wymogami strefy dopiero od 2028 r.
Do strefy w 1 etapie będą mogły wjeżdżać samochody spalinowe, o ile spełnią minimalne normy wjazdu (z silnikiem spalinowym EURO 2/max. 27 letnie, z silnikiem Diesla Euro 4 - max. 18 letnie).
SCT poprawi jakość powietrza, rury aut wydechowych są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Warszawie.
Ludzie w Warszawie chcą oddychać czystym powietrzem

Z badań przeprowadzonych w grudniu 2022 r. wynika, że 87% osób w mieście uważa, że władze powinny zająć się problemem jakości powietrza. Kluczem do poprawy sytuacji są samochody. Wprowadzenie SCT poparło 76% badanych w Warszawie.

Warszawa ma problem z emisjami z transportu, to jedno z dwóch największych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza - jak wynika z raportów GIOŚ. Szczególnym problemem są pojazdy z silnikiem Diesla, które emitują znacznie więcej zanieczyszczeń od aut benzynowych.

Problem jest o tyle trudny, że nie wszyscy są mu winni. Wśród aut jeżdżących po Warszawie jest stosunkowo mała grupa aut emitujących niewspółmiernie dużo zanieczyszczeń. To stare auta, np. wiekowe busy czy dostawczaki z silnikiem Diesla. W gęsto zabudowanym mieście ich spaliny osiągają duże stężenia, bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Te samochody znikną z ulic dzięki SCT.

„Mieszkanki i mieszkańcy, szczególnie ci najmłodsi, za kilka lat odczują pozytywne skutki SCT. Dzięki strefie poprawi się jakość powietrza w mieście, a to pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie i poprawi jakość życia w Warszawie” - mówi Anna Zielińska-Rakowicz z FPPE.

SCT są otwarte dla aut z silnikiem spalinowym na benzynę, dieslowskim, aut z napędem elektrycznym czy na gaz.

Jak będzie wyglądała warszawska SCT?

Propozycja SCT to projekt obejmujący centralną część miasta, z granic strefy zaproponowano wyłączenie jej obwodowych ulic. Rada uchwaliła obszar SCT wcześniej poddany konsultacjom społecznym.

Dla ok 95% pojazdów nie będzie potrzeby naklejania specjalnej nalepki, dane o normie Euro zostaną pobrane z CEPIK. Nalepka będzie konieczna tylko dla starych aut, które nie będą spełniać wymogów - np. dla aut seniorów, którzy będą korzystać ze specjalnego wyłączenia.

Wjazd do SCT będą kontrolowały kamery i patrole kontrolujące pojazdy w ruchu wewnątrz strefy i na jej wlotach. Za złamanie zakazu będzie grozić 500 zł grzywny.

Co to oznacza w praktyce?

Wymogi SCT od 2024 do 2028 r. obejmą tylko osoby spoza Warszawy.

Osoby spoza Warszawy

SCT w pierwszym etapie będzie dotyczyć aut niespełniających normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) dla pojazdów z silnikiem benzynowym i normy Euro 4 dla pojazdów z silnikiem Diesla (starsze niż 18 lat) dla osób spoza Warszawy.

Osoby mieszkające i płacące podatki w Warszawie

Będą miały czas do końca 2027 r., aby ew. wymienić samochód na spełniający normę minimum Euro 4 (w momencie wprowadzenia zakaz obejmie więc auta starsze niż 22 lata) dla aut z silnikiem benzynowym i Euro 6 dla Diesli (w momencie wprowadzenia zakaz obejmie więc auta starsze niż 13 lat).

Seniorzy

Osoby które skończą 70 lat do końca 2023 r., będą mogły poruszać się swoimi samochodami bezterminowo, o ile były już właścicielami tych aut przed wejściem w życie uchwały.

Auta zabytkowe i motocykle

Są wyłączone z wymogów SCT.

Osoby z niepełnosprawnościami i służby ratunkowe

Do SCT będą też mogły wjeżdżać pojazdy wyłączone ustawowo - m.in. służby ratunkowe, wojsko, transport osób z niepełnosprawnościami itd.

Więcej informacji na www.sctwarszawa.pl.