... ...

Gen dyw. Adam Joks, dowódca  2 Korpusu Polskiego  Dowództwa Wojsk Lądowych otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy  awans  na stopień generała broni. 

Gen. broni Adam Joks  jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, Europejskiego Centrum Studiów Bezpieczeństwa w Garmisch-Partenkirchen oraz Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. Służył m.in. w 13 Pułku Zmechanizowanym, 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych i 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Dowodził także Centralną Grupą Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach i 6 Brygadą Powietrznodesantową. Kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, był również zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 2019 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Przez ostatnie dwa lata był zastępcą dowódcy V Korpusu US Army, który stacjonuje w Fort Knox.  

W połowie 2023 r. został wyznaczony na dowódcę  2 Korpusu Polskiego Dowództwa Wojsk Lądowych   Ry

zdjęcie: Leszek Chemperek ( CO MON)