... ...

Prezydent RP Andrzej Duda, 9 bm.  wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Na stopień generała brygady został mianowany  dowódca 10 Brygadzie Kawalerii  Pancernej w Świętoszowie - płk  Mirosław Downar, wyznaczony na stanowisko dwa miesiące wcześniej.

Gen. bryg. Mirosława Downar jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych Poznaniu. Przed  wyznaczeniem  przez szefa MON z dniem 11 września na stanowisko  dowódcę  10 BKP był  m.in. szefem  Oddziału Szkolenia – zastępca Szefa Pionu Inspektoratu Wsparcia SZ i dowódca 1 batalionu  czołgów 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.  Przed odejściem z Braniewa przekazał brygadowej Sali Tradycji rodzinne pamiątki po swoim dziadku. Józef Downar to były żołnierz 27 Pułku Ułanów, którego tradycje dziedziczy właśnie 9BBKPanc. 

Jak podkreślił  Mirosław Downar, obejmując dowództwo brygady, jego praca będzie kontynuacją dotychczasowych zadań i wojskowego szkolenia. Skupi się na rozwijaniu stanu osobowego jednostki, zdolności do przyjęcia i użycia nowoczesnego sprzętu, jaki wkrótce będzie na wyposażeniu wojska. 

zdjęcie: Leszek Chemperek ( CO MON)