... ...

Prezydent RP Andrzej Duda postanowił o nadaniu stopni generalskich dwunastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oficerowi Służby Ochrony Państwa, oficerowi Straży Granicznej oraz dwóm oficerom Służby Więziennej.  Akty mianowania zostały wręczone   9 listopada 2023 r. w Pałacu Prezydenckim. 

Prezydent podczas przemówienia podkreślił, że zmienia się podejście do postrzegania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej wobec zagrożeń, na które musimy odpowiadać. Wskazał, że wśród nominowanych są generałowie Wojska Polskiego, ale także generałowie innych formacji: Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej. 

Na stopień generała Wojska Polskiego mianowany został:

 • generał broni Wiesław Kukuła – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został:

 • generał dywizji Adam Joks – Dowódca 2. Korpusu Polskiego – Dowódca Komponentu Lądowego.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali:

 • generał brygady Robert Kosowski – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej;
 • generał brygady Krzysztof Nolbert – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • generał brygady Wojciech Ziółkowski – Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

 • pułkownik Dariusz Czekaj – Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej;
 • pułkownik Mirosław Downar – Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej;
 • pułkownik Mariusz Majerski – Dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii;
 • pułkownik Jacek Sankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury;
 • pułkownik Michał Sprengel – Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • pułkownik Krzysztof Stańczyk – I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • pułkownik Piotr Waniek – Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia – Szef Pionu 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego.

Na stopień generała brygady w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego mianowany został:

 • pułkownik Maciej Szpanowski – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został:

 • pułkownik SG Piotr Boćko – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Na stopień generała brygady Służby Ochrony Państwa mianowany został:

 • pułkownik SOP Radosław Jaworski – Komendant Służby Ochrony Państwa.

Na stopień generała Służby Więziennej mianowani zostali:

 • pułkownik SW Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie;
 • pułkownik SW Piotr Sękowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom polskich służb mundurowych i Wojska Polskiego za dotychczasową służbę i pogratulował awansów generalskich. BBN, Ry

zdjęcie: Marek  Borawski ( KPRP)