... ...

Prezydent RP Andrzej Duda, 9 bm,. wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Na stopień generała brygady został mianowany  dowódca  12 Brygady Zmechanizowanej- płk Dariusz Czekaj, wyznaczony na stanowisko dwa miesiące wcześniej.

Gen. bryg. Dariusz Czekaj jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 2001 roku. Do służby, już w stopniu podporucznika trafił do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na stanowisko dowódcy plutonu, a następnie Szefa Sekcji Operacyjnej w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie.

W 2004 roku został skierowany do 21 batalionu dowodzenia, gdzie służył do 2006 roku. Następnie powrócił do 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, gdzie piastował stanowisko dowódcy kompanii. W 2009 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Akademii Obrony Narodowej. Następnie służył w Dowództwie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie, gdzie otrzymał awans na stopień majora, oraz w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie, skąd został wyznaczony na Dowódcę 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Generał Czekaj służył również w dowództwie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady oraz był zastępcą dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Szef  MON  Mariusz  Błaszczak  wyznaczył z dniem 11 września płk.  Dariusza Czekaja na  dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej. Ry 

zdjęcie: Leszek Chemperek ( CO MON)