... ...

Szef MON Mariusz Błaszczak wyznaczył z dniem  20 listopada br.  gen. bryg. Krzysztofa Knuta na dowódcę 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz pułkownika Rafała Kowalskiego na zastępcę dowódcy 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej - poinformował resort ON na platformie X.

Dowództwo 8 DPAK ma mieć siedzibę  w Nowym Mieście nad Pilicą. Jednostki podległe 8 DPAK stacjonować będą natomiast w województwach świętokrzyskim, łódzkim i w północnej części województwa podkarpackiego. W jej skład wejdą cztery brygady, pułki: logistyczny, przeciwpancerny, przeciwlotniczy oraz bataliony: dowodzenia, rozpoznania i chemiczny.

Gen. bryg. Krzysztof Knut ukończył  w 1999 r. Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki.  Pełnił  służbę w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej  oraz w 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz w latach 206-2009 PKW w Iraku i Afganistanie. W  2016 r. został szefem Zarządu Działań Niekinetycznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Następnie rozpoczął służbę w Elblągu na stanowisku zastępcy Szefa Sztabu ds. Wsparcia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód. W okresie tym ukończył studia podyplomowe na kierunku polityka obronna w Akademii Sztuki Wojennej oraz uczestniczył w wielu kursach w ośrodkach szkolenia NATO. Został wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P-5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Od października 2021 pełnił służbę w Bartoszycach na stanowisku zastępcy dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Od 9 stycznia 2023  r. został wyznaczony zastępcą szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej. Nominację generalską odebrał w sierpniu 2023 roku. 

Płk Rafał Kowalski z kolei przez ostatni rok był zastępcą dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Wcześniej był szefem Wydziału Operacyjnego w Dowództwie Generalnym RSZ i dowodził 18 Bielskim Batalionem Powietrznodesantowym.

zdjęcie: MON/X