... ...

Gen. broni Piotr Błazeusz, dotychczasowy I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został wyznaczony przez wicepremiera  i ministra  obrony narodowej  Władysław Kosiniak – Kamysz z dniem 29 marca br. na  nowego dowódcę  Eurokorpusu. 

Jak wynika z komunikatu  MON,  wobec dotychczasowego   dowódcy Eurokorpusu  gen. broni Jarosława Gromadzińskiego Służba Wojskowej Kontrwywiadu wszczęła postępowanie kontrolne dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego " w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera". Nie ujawniono  co jestr przyczyną  tego postępowania.  Gen. Gromadziński  objął  stanowisko w połowie ubiegłego  roku.  Tworzył  m.in. 18. Dywizję Zmechanizowaną, nazywaną Żelazną Dywizją.  Od marca 2023 do 29 czerwca 2023 był radcą koordynatorem szefa SG WP.

Szef  MON Władysław Kosiniak Kamysz  ujawnił w TNV24, że  szefowie NATO zostali wcześniej powiadomieni o tym  odwołaniu. Dodał, że jeśli postępowanie  kontrolne  i wyjaśniające  zostanie  zakończone pozytywnie, to gen.  Gromadziński będzie pełnił służbę na  innym stanowisku.  

Gen. broni dr Piotr  Błazeusz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie  był promowany do stopnia podporucznika w 1994 roku. Ukończył  także Akademię Sił Powietrznych USA, Uniwersytet Warszawski, Akademię Humanistyczną w Pułtusku oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w  Akademii Obrony Narodowej. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w  dyscyplinie nauk o polityce.

Pełnił służbę m.in.  w 10 batalionie desantowo–szturmowym 6 Brygady Desantowo–Szturmowej, na stanowisko zastępcy attaché obrony w Waszyngtonie, w  Zarządzie Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP  i 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. 15 sierpnia 2009 roku jako dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku był dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/ X  zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 

Był  zastępcą Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.  W 2019 roku objął najpierw stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ, a następnie był szefem sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił w Europie (SHAPE).  W połowie 2021 roku objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2022 roku otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni. Od 26 września 2022 roku jest I zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ry

zdjęcie: SG WP