... ...

29 lutego 2024 roku w Akademii Wojsk Lądowych, w obecności Stanisława Wziątka podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka po ponad 2 latach na stanowisku rektora-komendanta przekazał swoje obowiązki gen. broni w st. spocz. dr. Markowi Tomaszyckiemu.

Najważniejszym punktem uroczystości była ceremonia symbolicznego przekazania sztandaru Akademii Wojsk Lądowych nowemu rektorowi-komendantowi, po której dokonano podpisania protokołów, a następnie zdający i przyjmujący obowiązki rektora-komendanta złożyli meldunki wiceministrowi ON.

Wiceszef  MON  podkreślił, że  stara się zrobić wszystko, aby  polska armia była wyposażona w najlepiej przygotowanych żołnierzy, oficerów, dowódców.  Żeby zwiększać te zdolności chcemy wykorzystywać wszystkie zasoby, które są wokół nas, również te zasoby, które są związane z doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami dowódczymi tych, którzy pełnili najwyższe funkcje w polskiej armii. Tak się stało w przypadku Akademii Sztuki Wojennej, gdzie obowiązki rektora przejął były szef Sztabu Generalnego generał Mieczysław Gocuł. Tu, w Akademii Wojsk Lądowych, obowiązki rektora-komendanta przejmuje generał  broni  w st. spocz. Marek Tomaszycki - były dowódca operacyjny, człowiek, który wielokrotnie pełnił misje poza granicami naszego kraju, człowiek z doświadczeniem liniowym.

Właśnie to doświadczenie liniowe, doświadczenie z pola walki, doświadczenie z działania bezpośredniego jest w tej chwili nam najbardziej potrzebne. Dlatego wierzę, że Pana doświadczenie będzie dobrze wykorzystane. Wierzę, że będzie stawał się Pan wzorem do naśladowania, ale jednocześnie mentorem wszystkich młodych podchorążych, którzy będą brać przykład z Pana wiedzy, umiejętności i doświadczenia i żołnierskiej postawy -  podkreślił wiceminister, który  jednocześnie  podziękował gen. bryg. dr. hab. Piotrowi Płonce za zaangażowanie i wykonaną pracę.

Nowy rektor-komendant przywołał słowa Sun Tzu, mówiące o tym, że najlepszym dowódcą jest, nie ten który wygrywa w boju, ale ten który wygra zanim zacznie walczyć. Nie ten, który wysyła ludzi na śmierć, ale ten który stwarza warunki do tego, aby przeciwnik nigdy nie zaatakował. Zwrócił uwagę na konieczność odstraszania przeciwnika, które będzie skuteczne tylko wtedy gdy absolwenci naszej Akademii idąc do jednostek wojskowych będą wcielali w życie misję i wizję Akademii: "Kształcić lidera przywódcę. Kształcić najlepszego przywódcę w Europie". AWL, Ry 

                   ***

Gen. w st. spocz. dr Marek Tomaszycki  ( lat 65) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. Uczestniczył w wielu kursach, m.in. operacyjno-taktycznym integracji z NATO, a także w podyplomowych studiach operacyjno-strategicznych. Jest absolwentem Studium Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora na Akademii Obrony Narodowej. 
 
Generał Tomaszycki służbę liniową rozpoczął w 1981 roku w 32. Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu na stanowisku dowódcy plutonu piechoty. Jego ścieżka zawodowa wiodła przez wiele kluczowych stanowisk operacyjnych i dowódczych, m.in. zajmował stanowisko dowódcy 9. Brygady Kawalerii Pancernej, szefa Oddziału Szkolenia PKW Irak, dowódcy 6. Brygady Kawalerii Pancernej oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W 2007 roku pełnił funkcję dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 
 
Po powrocie do kraju kontynuował służbę na wysokich stanowiskach szkoleniowych i dowódczych, m.in. jako Szef Zarządu Szkolenia P–7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia Wojsk Lądowych, a następnie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2015 roku został nominowany na kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w czasie wojny.

 Decyzją szefa MON  został nominowany na stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych, które objął 1 marca 2024 r.

zdjęcie: Sekcja Fotograficzno-Filmowa AWL