... ...

Ważna zmiana w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Stanowisko Komendanta Oddziału objął gen. bryg. SG Adam Jopek.  Zastąpił na tym stanowisku odchodzącego na emeryturę po 28 latach służby gen. bryg. SG Stanisława Laciugę, który funkcję Komendanta pełnił od 16 maja 2016 roku.

W Karpackim Oddziale Straży Granicznej nastąpił koniec pewnej epoki. Z funkcją Komendanta pożegnał się gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, który stał na czele Oddziału od czasu jego reaktywacji w 2016 roku. Można wręcz go uznać za „budowniczego” odtworzonego Karpackiego Oddziału SG.

Przypomnijmy, że Oddział został wcześniej zlikwidowany końcem 2013 roku i nie istniał 3 lata. Na jego miejscu powstał Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej, który siedzibę miał w Raciborzu. Nowy Sącz mógł się pochwalić jedynie Karpackim Ośrodkiem Wsparcia, który powstał niejako na „gruzach” pełnoprawnego oddziału.

Nowym Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej został gen. bryg. SG Adam Jopek, który dotychczas był Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Służbę w formacji pełni od 1999 roku. Do 2013 roku zajmował się bezpośrednią ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego w Karpackim Oddziale. W 2013 przeszedł do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie wykonywał zadania na granicy polsko-białoruskiej. W 2016 roku wrócił w południowe regiony naszego kraju, tym razem obejmując funkcję Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

Karpacki Oddział Straży Granicznej jest jednym z mniejszych w strukturze tej służby. Funkcjonariusze służący tam ochraniają granicę polsko-słowacką, a wewnątrz kraju odpowiadają za województwa: małopolskie i świętokrzyskie. Na jego terenie znajduje się m. in. Placówka Straży Granicznej Kraków-Balice, która funkcjonuje na terenie drugiego największego portu lotniczego w Polsce.

Autor: Mateusz Bartczak

zdjęcie: Karpacki OSG