... ...

26 lutego 2024 r. w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” odbyła się uroczystość objęcia obowiązków na stanowisku Dowódcy CPKP „BOA” przez insp. Łukasza Pikułę.

Rozkazem personalnym nr 938 z 22 lutego 2024 r. p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń zwolnił insp. Łukasza Pikułę z dniem 26 lutego 2024 r. pełnienia obowiązków służbowych oraz z zajmowanego stanowiska i z dniem 27 lutego 2024 r. powołał go na stanowisko dowódcy CPKP „BOA”.

Insp.  Łukasz Pikuła to funkcjonariusz z ponad 27-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął 20 listopada 1996 r. na stanowisku aplikanta Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Pruszkowie. W latach 1997-2010 zajmował szereg stanowisk wykonawczych. W czerwcu 2010 r. został kierownikiem Sekcji Bojowej IV Wydziału Bojowego I Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, a w styczniu 2018 r. objął stanowisko naczelnika tego wydziału. W grudniu 2021 r. ówczesnemu mł. insp. Łukaszowi Pikule powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Dowódcy CPKP „BOA”. W grudniu 2023 r. insp. Łukasz Pikuła objął to stanowisko.

Insp. Łukasz Pikuła w czasie swojej służby został uhonorowany między innymi: Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant oraz Odznaką Honorową Służby Kontrterrorystycznej. BKS KGP

Zdj. Andrzej Chyliński