... ...

Nadinsp. Michał Ledzion nie jest już Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie. To kolejne pożegnanie z policyjnym mundurem komendanta wojewódzkiego w ostatnim czasie. Chociaż oficjalnie odejścia mają związek z normalnym przejściem na emeryturę to zmiany na stanowiskach kierowniczych w województwach są zazwyczaj pokłosiem zmian w Policji na szczeblu centralnym.

26 stycznia w budynku KWP Kraków odbyło się uroczyste pożegnanie szefa małopolskiej Policji nadinsp. Michała Ledziona, który kierował tamtejszym garnizonem od 27 maja 2021 roku, a w samej Policji służył 33 lata. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, poprzedziło ją oddanie hołdu poległym funkcjonariuszom. Z Warszawy przybył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk. Obecni byli także Wicewojewoda Małopolski Elżbieta Achinger, Wiceprezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig oraz przedstawiciele innych służb mundurowych służących w województwie. 

Dotychczasowy Komendant podczas uroczystej zbiórki pożegnał się ze sztandarem KWP Kraków. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk podziękował Komendantowi za długoletnią służbę na rzecz Polski i życzył realizacji swoich prywatnych marzeń i celów podczas zasłużonej emerytury. Przedstawiciel Miasta Krakowa Andrzej Kulig podkreślał jak ważna była współpraca na rzecz bezpieczeństwa miasta oraz profesjonalizm jakim odznaczali się funkcjonariusze podlegli nadinsp. Ledzionowi. Na końcu głos zabrał odchodzący szef małopolskiej Policji, który podziękował wszystkim za przybycie oraz wygłosił ważne zdanie, które powinno przyświecać każdemu policjantowi odchodzącemu ze służby: „Dzisiaj zdejmuję mundur, ale policjantem będę do końca życia”.

Michał Ledzion był Komendantem Wojewódzkim w Krakowie 3 lata. Warto wskazać, że służba w KWP Kraków dla nadinsp. Michała Ledziona do tylko drobny wycinek jego zawodowej kariery. Na początku służył przez wiele lat w łódzkim garnizonie, zaczynając od pionu prewencji, a kończąc na stanowiskach kierowniczych. Następnie przeszedł w 2019 roku do garnizonu mazowieckiego. W 2020 roku został Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu, skąd w 2021 roku trafił do Krakowa.

Na razie stanowisko pozostanie nieobsadzone. Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie od 27 stycznia kieruje tymczasowo insp. Piotr Morajko, który był dotychczas I zastępcą nadinsp. Ledziona, a w KWP Kraków służy od 2019 roku. 

Autor: Mateusz Bartczak 

Zdjęcie: Małopolska Policja