... ...

Nadbryg. Józef Galica  został wyznaczony  zastępczą  komendanta głównego Państwowej  Straży Pożarnej. 
 

Józef GALICA urodził się 18 marca 1965 r. w Zakopanem. Z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1986 r., kiedy to rozpoczął naukę jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 1991 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Zakopanem na stanowisku dowódcy kompanii. W tym okresie następowały głębokie przemiany reformujące polskie pożarnictwo mające na celu powołanie Państwowej Straży Pożarnej. W te prace czynnie włączył się nadbryg. Józef Galica. W lipcu 1992 r. został mianowany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Zakopanem. 

W 1997 roku został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Nowym Targu, a następnie w styczniu 1999 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu. W tym czasie jego działania skupione były na stałym rozwoju ratownictwa w rejonie Nowego Targu oraz zacieśnianiu współpracy z jednostkami OSP. Z uwagi na położenie powiatu, nawiązał współpracę transgraniczną z ratownikami z Republiki Słowacji.

W sierpniu 2008 r. został powołany na stanowisko zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Realizując swoje zadania pełnił nadzór nad pionami logistyki oraz szkoleniowym. Koordynował wdrażanie i realizację zadań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego, w tym wykorzystanie programów unijnych. Uczestniczył w akcjach ratowniczych na terenie województwa małopolskiego, m.in. działaniach przeciwpowodziowych w 2009 i 2010 roku oraz podczas pożaru klasztoru ojców Bernardynów w Alwerni w marcu 2011 r.

W styczniu 2015 r. został powołany na stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, które pełnił do marca 2016 r. W okresie dowodzenia garnizonem mazowieckich strażaków, m.in. współuczestniczył w dysponowaniu polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR do działań ratowniczych po trzęsieniu ziemi w Nepalu oraz dowodził działaniami podczas pożaru Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.  W dniu 2 maja 2015 z rąk prezydenta RP odebrał akt nadania na stopień nadbrygadiera PSP.

W tym czasie podnosił również swoje kwalifikacje zawodowe: Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (2006-2007 r.); Studia Podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami dydaktyki bezpieczeństwa, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (2007-2008 r.); Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (2012-2013 r.); Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP, Akademia Obrony Narodowej (2013 r.).

Ponadto, zdobywał wiedzę i doświadczenie m.in. podczas: wyjazdu studyjnego na zaproszenie Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w ramach działania Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu, uczestnicząc w projekcie pt. „Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim”.

źródło: PSP