... ...

Prezydent RP Andrzej Duda nadał stopnie generalskie dwóm oficerom Straży Granicznej. Stopień generała dywizji SG otrzymał gen. bryg. SG Robert Bagan Komendant Główny Straży Granicznej. Na stopień generała brygady SG awansował płk SG Sławomir Klekotka Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Gen. dyw. SG Robert Bagan służbę w Straży Granicznej rozpoczął w sierpniu 1999 r. jako starszy specjalista w Biurze Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej. W Komendzie Głównej SG zajmował różne stanowiska służbowe. Był m.in. zastępcą naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych. Pełnił też służbę poza granicami kraju, gdzie zajmował się ochroną przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Indiach. W 2004 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału do Spraw Cudzoziemców, jak również naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań.

W marcu 2011 r. powrócił do Komendy Głównej SG w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców. Gen. dyw. SG Robert Bagan pełnił tę funkcję przez następne 8 lat. We wrześniu 2019 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Trzy miesiące później został powołany na stanowisko Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W maju 2021 r. odebrał z rąk prezydenta nominację generalską. Z dniem 20 stycznia 2024 r. został powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Gen. dyw. SG Robert Bagan jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (aktualnie Akademia Policji w Szczytnie) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1990 – 1999 służył w Policji.

Gen. bryg. SG Sławomir Klekotka z mundurem jest związany od 1994 roku, kiedy to rozpoczął służbę kandydacką w Straży Granicznej. Od 1997 roku przez kolejnych 20 lat pełnił służbę w Nadbużańskim Oddziale SG, między innymi na stanowisku Zastępcy Komendanta Placówki w Terespolu, Komendanta Placówki SG w Kodniu, Zastępcy Komendanta Placówki SG w Dorohusku oraz Naczelnika Wydziału Granicznego. W 2018 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Służby Granicznej w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej, a od roku 2020 pełnił służbę na stanowisku radcy w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej SG. W lutym 2021 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG. Od 22 lutego 2024 roku realizuje zadania na stanowisku Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 16 maja 2024 r. podczas centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Gdańsku.

źródło: KG SG

zdjęcie: fot.: A. Mitura/MSWiA