... ...

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk wręczył nominacje szefom służb specjalnych, którzy 19 grudnia 2023 r. zostali wyznaczeni do pełnienia tych obowiązków.

Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został płk Rafał Syrysko, który wcześniej działał w pionie kontrwywiadu, bezpieczeństwa wewnętrznego, a także jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Ochrony Państwa i ABW. W fotelu szefa Agencji Wywiadu pozostaje płk Paweł Szota, który w służbie jest od 24 lat, początkowo jako oficer UOP, a potem Agencji Wywiadu.

Centralnym Biurem Antykorupcyjnym pokieruje Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, związana ze służbami mundurowymi od 20 lat – początkowo jako funkcjonariuszka Policji, a od 2015 r. w CBA w delegaturze w Bydgoszczy. Pracą Służby Kontrwywiadu Wojskowego pokieruje gen. bryg. Jarosław Stróżyk, który w swoim dorobku posiada doświadczenie między innymi jako attaché obrony przy ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz zastępca dyrektora Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Szefową Służby Wywiadu Wojskowego pozostaje płk Dorota Kawecka, w służbie od 2002 r., z doświadczeniem w pionie analitycznym, wywiadu radioelektronicznego SIGINT oraz w służbie zagranicznej Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w Londynie.

Premier powołał nowych szefów po zasięgnięciu opinii Kolegium i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Prezydenta RP.

zdjęcie:  KPRM