... ...

Pogrzeb generała Grabowskiego odbył się w dniu 29 maja br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Podczas ceremonii w Domu Pogrzebowym  generałowie zaciągnęli wartę honorową przy urnie z prochami zmarłego.  W imieniu Klubu Generałów i Admirałów  pożegnał go prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała honory wojskowe

Tadeusz Grabowski urodził się w 1934 r. W połowie lat 50. rozpoczął służbę wojskową w Wojsku Polskim, którą zakończył w stopniu generała brygady. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. Przez szereg lat był pracownikiem Ministerstwa Obrony Narodowej, m. in. Na przełomie lat 80. i 90. był wicedyrektorem Departamentu Finansów (w stopniu pułkownika), później do 1996 zajmował stanowisko dyrektora tego departamentu. Od 19 stycznia 1996 do 3 kwietnia 1998 pełnił funkcję podsekretarza stanu w MON, odpowiedzialnego za finanse i ekonomię (działy te zostały decyzją ministra przeniesione ze Sztabu Głównego WP do ministerstwa).        

Po przejściu w stan spoczynku był wieloletnim członkiem Klubu Generałów Wojska Polskiego, następnie – reorganizacji Klubu – członkiem wspierającym Klubu Generałów i Admirałów RP.
         

źródło: klubgiarp.pl