... ...

Z dniem 21 marca 2024 r.  premier Donald Tusk na wniosek szefa MSWiA  Marcina Kierwińskiego powołał na stanowisko Komendanta Głównego Policji insp. Marka  Boronia, który pełnił obowiązki szefa polskiej Policji od 22 grudnia 2023 r.

W grudniu ubiegłego roku Kierwiński powołał Boronia na stanowisko zastępcy szefa policji. Jednocześnie powierzył mu pełnienie obowiązków komendanta głównego. Zastąpił on wtedy Dariusza Augustyniaka, który pełnił obowiązki odwołanego 7 grudnia Jarosława Szymczyka, który zrezygnował ze stanowiska.  Zgodnie z ustawą pełnienie obowiązków komendanta głównego może trwać maksymalnie trzy miesiące.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 21 marca br. w gmachu Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana. 

Szef MSWiA wyraził  przekonanie, że pod kierownictwem komendanta Marka Boronia Policja będzie formacją cieszącą się najwyższym zaufaniem społecznym, bo nie ma lepszej nagrody dla funkcjonariuszy publicznych, niż poczucie, że Polacy ufają. 

Szef polskiej Policji podziękował również za profesjonalizm, zaangażowanie i nieocenioną pomoc swoim zastępcom, dyrektorom biur, komendantom wojewódzkim, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz byłym komendantom i współpracownikom. 

                            ***                                                       

Insp. Marek Boroń służbę w Policji rozpoczął 17 października 1994 r. na stanowisku aplikanta Plutonu Pogotowia Policyjnego i Patrolowania w Komendzie Rejonowej Warszawa–Mokotów. Od 1996 r. do 2001 r. zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo-śledczych w jednostkach organizacyjnych garnizonu stołecznego. Od lutego 2001 r. kontynuował służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP, gdzie początkowo zajmował stanowisko wykonawcze a od maja 2005 r. kierownicze, na stanowiskach zastępcy naczelnika i naczelnika komórek organizacyjnych CBŚ KGP.

W 2004 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i w tym samym roku uzyskał tytuł magistra na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu komórkami organizacyjnymi Policji, wysoko oceniane umiejętności kierowania zespołami ludzkimi spowodowały, że w lipcu 2014 r. ówczesnemu nadkom. Markowi Boroniowi powierzono pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora CBŚ KGP, a w październiku tego samego roku objął to stanowisko. Również w październiku 2014 r. ówczesny podinsp. Marek Boroń został powołany na zastępcę Komendanta CBŚ KGP. Od stycznia 2016 r. do końca października 2018 r. pełnił służbę w Biurze Kryminalnym KGP oraz Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W listopadzie 2018 r. został mianowany na zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP. Profesjonalna służba, wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz zaangażowanie spowodowały, że minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński z dniem 22 grudnia 2023 r. powołał insp. Marka Boronia na zastępcę Komendanta Głównego Policji i powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Policji, a 21 marca 2024 r. na wniosek Ministra SWiA prezes Rady Ministrów powołał insp. Marka Boronia na Komendanta Głównego Policji.

żródło: policja.pl