... ...

Decyzją nr 2216/DK zakończyłem moją zawodową służbę wojskową z uwagi na  brak stanowisk w Wojsku Polskim obecnie i w przyszłości  - poinformował gen. bryg. Mirosław Bryś w mediach  społecznościowych. 

Gen. bryg. rez. Mirosław Bryś (lat 52) to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995).  Na tej samej uczelni ukończył w 2001 r. Wyższy Kurs Specjalistyczny oficerów sztabów oddziałów i związków taktycznych. Magisterium obronił na Akademii Obrony Narodowej w 2004 r.

Był członkiem grupy formującej 25 Dywizję Kawalerii Powietrznej (służba w latach 1995-2009). W następnych latach zajmował stanowiska: specjalisty w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych, dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego i zastępcy dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Służył w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie.

W 2017 r. objął stanowisko dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W 2022 roku mianowany został dyrektorem Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.  Następnie objął stanowisko szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.  3 maja 2023 r. mianowany  generałem brygady. 17 stycznia 2024 r. poinformował  na platformie X, że  jego misja  jako szefa CWCR została  zakończona. Ry

zdjęcie: CO MON