... ...

7 czerwca 2024 roku, minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek w wyniku rozstrzygniętego konkursu powołał prof. dr hab. inż. Jerzego Małachowskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 7 marca br. prof. Małachowski sprawował funkcję pełniącego obowiązki dyrektora instytucji.

Jak  podkreślił  minister  nauki,  jego doświadczenie oraz dotychczasowa bogata kariera naukowa pomogą w podjęciu wyzwań, przed jakimi stoi instytucja. NCBR odgrywa  bowiem strategiczną rolę przy wspieraniu projektów realizowanych wspólnie przez podmioty naukowe, uczelnie, biznes i przemysł. 

- Bardzo się cieszę, że uzyskałem zaufanie komisji konkursowej oraz Pana Ministra Wieczorka, czego wynikiem jest powierzenie mi roli osoby kierującej tak ważną instytucją, wspierającą politykę naukową i innowacyjną Państwa. Przede mną cztery lata intensywnej kadencji, w czasie której chcę uczynić NCBR organizacją nowoczesną, transparentną i skuteczną. Moimi priorytetami są uporządkowanie oraz usprawnienie procesów oraz zbliżenie świata nauki do biznesu – wskazał dyrektor Małachowski.    

Prof. Małachowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w roku 2019. Od 2016 r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Kierował licznymi projektami oraz uczestniczył jako wykonawca w ponad 30 przedsięwzięciach ukierunkowanych na prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe. Efekty tych badań to m.in. 9 patentów oraz 3 kolejne w zatwierdzeniu.  Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 600 pozycji. W roku 2010 otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi,  a w roku 2011 – Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

7 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powróciło pod nadzór ministra  ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Nastąpiło to w efekcie wejścia w życie nowelizacji ustaw:  z   26 stycznia 2024 o zmianie ustawy o NCBR oraz  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 6 marca 2024 roku nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sprawował minister  do spraw rozwoju regionalnego.  NCBR, Ry

zdjęcie: NCBR