... ...

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz  spotkał się z generałami Wojska Polskiego, którzy 31 stycznia br. kończą zawodową służbę wojskowa i zostają przeniesieni do rezerwy. Podczas spotkania z gen. Rajmundem Andrzejczakiem, byłym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i gen. broni Tomaszem Piotrowskim, byłym dowódcą operacyjnym RSZ wicepremier podziękował żołnierzom za profesjonalizm oraz rzetelną i odpowiedzialną służbę na rzecz Ojczyzny.

Tego samego dnia na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP odbyła się uroczystość  pożegnania byłego szefa SG WP gen. Andrzejczaka,  zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej WP oraz pocztów sztandarowych dywizji i brygad, którymi dowodził.

„Zebraliśmy się na dzisiejszej uroczystości, by jako świadkowie zakończenia zawodowej służby wojskowej przez generała Rajmunda Andrzejczaka dać świadectwo jego wspaniałej służby wojskowej oraz oddać honor i docenić poświęcenie jego najbliższej rodziny” – powiedział generał Wiesław Kukuła podczas swojego wystąpienia.

Szef SG WP gen. broni Wiesław Kukuła podkreślił  zasługi generała Andrzejczaka, który "dzięki swojemu wielkiemu doświadczeniu, sile przywództwa oraz determinacji, pozytywnie zmienił siły zbrojne”. Wymienił tu m.in. utworzenie Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku oraz projekty takie jak Nowe Urządzenie Polskie 2035, czy Future Task Force i Model 44. Zwrócił uwagę, że jego poprzednik kładł wieki nacisk na nadanie szczególnej rangi korpusowi podoficerów oraz wdrażanie opartego na zaufaniu modelu dowodzenia poprzez cele.

Dziękując generałowi Andrzejczakowi za 13 300 dni służby złożył również podziękowania najbliższym za poświęcenie i wspieranie go na wszystkich etapach drogi zawodowej.

W uroczystym apelu uczestniczył generał Wiesław Kukuła, jego zastępcy, żołnierze i pracownicy sztabu, dowódcy rodzajów sił zbrojnych oraz przedstawiciele jednostek i instytucji na co dzień współpracujących ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

                                 ***
Generał Rajmund T. Andrzejczak  jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.

Służbę wojskową rozpoczął w 2 pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 dowodził kompanią czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4 Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej.

W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W latach 2003-2005 dowodził 1 batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2003-2006 służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie.

Między misjami w latach 2008-2010 służył jako zastępca dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Lata 2010-2012 to służba w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu.

W 2011 r. odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 r. objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na dowódcę 12 Dywizji. 15 sierpnia 2016 r. otrzymał nominację na generała dywizji.

2 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni.

12 listopada 2019 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi nominację na najwyższy stopień generalski.

25 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył generałowi Rajmundowi T. Andrzejczakowi akt mianowania na drugą kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy Krzyżem Komandorskim, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

W święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2021 r. został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu obronności kraju, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

10 października 2023 r. złożył wypowiedzenie stosunku służbowego i z dniem 31 stycznia 2024 r. zakończy pełnienie zawodowej służby wojskowej. SGWP, Ry

zdjęcie: CO MON