... ...

Prezydent RP Andrzej Duda, 9 bm.  wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Na stopień generała został mianowany szef Sztabu Generalnego WP gen broni Wiesław Kukuła. 

Gen. Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1996), Wyższego Kursu Specjalistycznego (1999), studiów magisterskich na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2001) na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz Polish Open University (2008), podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Sztuki Wojennej - jak podaje Wikipedia -  w trybie niestacjonarnym, jako zaoczny weekendowy kurs generalski w 2016 r.

Służbę liniową rozpoczął w 1996 r. w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003–2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. W 2006 r. został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego później przeformowanego w Dowództwo Wojsk Specjalnych, był także zastępcą szefa sztabu SzDS. Oficer kończył kursy w w. NATO Special Operations Headquarters i US Joint Special Operations University. 26 listopada 2012 r. płk Kukuła objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów 20 września 2016 został wyznaczony przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 23 listopada 2016 mianowany na stopień generała brygady. 1 sierpnia 2018 został mianowany na stopień generała dywizji, a 5 listopada 2021 został mianowany na stopień generała broni]. Akt mianowania odebrał 11 listopada 2021 w Belwederze z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Od  7  lutego 2023  r.  pełnił  stanowisko dowódcy Generalnego  RSZ, a w październiku  został wyznaczony  na  szefa Sztabu Generalnego WP.

zdjęcie: Leszek Chemperek ( CO MON)