... ...

31 stycznia 2024 roku miało miejsce pożegnanie ze służbą dwojga oficerów kadry kierowniczej Komendy Głównej PSP, którzy, zdecydowali się przejść w stan spoczynku.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski serdecznie podziękował oficerom za lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za zaangażowanie i poświęcenie na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej PSP.

W Komendzie Głównej PSP uroczyście  pożegnano:

  • st. bryg. Annę Łańduch, redaktor naczelna Przeglądu Pożarniczego,
  • st. bryg. Krzysztofa Pietrasika, zastępca dyrektora Biura Komendanta Głównego KG PSP.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski z dniem 1 lutego 2024r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Nadzoru Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Radosława Moraczewskiego.

Komendant Główny z dniem 1 lutego 2024 r. roku powierzył bryg. Radosławowi Kozickiemu pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora Biura Komendanta Głównego KG PSP.

źródlo: KG PSP