... ...

Minister MSWiA, Marcin Kierwiński zdecydował o przeprowadzeniu audytu w Służbie Ochrony Państwa (SOP) po publikacjach "Rzeczpospolitej" na temat nieprawidłowości w formacji. Kontrola została już zakończona, ale jej wyniki nie zostaną upublicznione — czytamy w dzienniku.

Audyt obejmował między innymi sprawę Radosława Sz., szefa pirotechników w SOP, który jeździł służbowymi samochodami ochronnymi bez uprawnień. Został przyłapany na tym po kolizji w grudniu ubiegłego roku, ale uniknął m.in. dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, przechodząc na emeryturę. SOP rozpoczęło postępowanie wyjaśniające, ale stało się ono bezprzedmiotowe po jego odejściu.

Kontrola obejmowała również sprawę czterech funkcjonariuszy SOP, którzy zarabiają więcej niż szefowie największych służb. Chodzi o dwóch dowódców ochrony (premiera i prezydenta) oraz dwóch głównych koordynatorów. Te cztery nowe stanowiska służbowe utworzono w sierpniu ubiegłego roku dzięki nowelizacji rozporządzenia MSWiA.

źródło: onet.pl 

Więcej:  >>>