... ...

W Komendzie Głównej Policji przeprowadzono audyt, którego celem - jak podkreślono - było określenie wyzwań przed jakimi stoi największa formacja mundurowa w Polsce. Przeprowadzona kontrola wykazała m.in braki kandydatów do służby, ale też trudności z pozyskiwaniem funkcjonariuszy i pracowników ze specjalistyczną wiedzą. Istotnym problemem jest też mała konkurencyjność służby i pracy w Policji, ale także „spłaszczenie uposażeń i wynagrodzeń, niski poziom środków przyznawanych na nagrody finansowe oraz nieatrakcyjność odpłatności za czas służby ponadnormatywnej”.

Audyt w Komendzie Głównej Policji rozpoczęto na początku tego roku na polecenie komendanta głównego inspektora Marka Boronia. „Jego celem było określenie stanu formacji oraz stojących przed nią wyzwań - zarówno w sferze materiałowo-technicznej, osobowej, prawnej, jak i wizerunkowej” - podała KGP.

„Pierwszym z wyzwań jest niewątpliwie utrzymująca się liczba wakatów. Obecnie nie tylko brakuje kandydatów do służby, ale występują też trudności z pozyskiwaniem funkcjonariuszy i pracowników ze specjalistyczną wiedzą. Z analizy wynika także, że wyższy odsetek wakatów i większe problemy z naborem do służby występują w jednostkach organizacyjnych Policji na zachodniej granicy państwa niż po stronie wschodniej. Związane jest to z bezpośrednim, łatwym dostępem do zachodnioeuropejskiego rynku pracy oraz możliwością uzyskania wyższych dochodów”- czytamy.

Źródło: www.wojskonews.pl 

Więcej: https://infosecurity24.pl/  >>>