... ...

Ministerstwo Finansów opublikowało „Białą Księgę” sektora finansów publicznych na lata 2016-2023. Wskazano w niej na ograniczenia finansowania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP za pomocą powołanego ustawą o obronie Ojczyzny Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno „Białą Księgę” polskich finansów publicznych. Jednym z elementów, które w jej ramach poddano krytyce, jest tworzenie funduszy w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Stosunkowo największe wydatki z nich miały związek z pokryciem kosztów przeciwdziałania pandemii COVID-19 i jej skutkom, także gospodarczym. Zastosowanie tych funduszy pozwoliło nie ujmować ich w krajowych sprawozdaniach dotyczących długu publicznego, choć zgodnie z metodologią unijną – jako środki gwarantowane przez Skarb Państwa – zaliczają się one do długu publicznego i tak też są raportowane.

Źródło: www.wojskonews.pl 

Więcej: https://defence24.pl/   >>>