... ...

Sejmowa komisja obrony pozytywnie zaopiniowała dla MON projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-39. Dwuipółgodzinne posiedzenie, ze względu na niejawny charakter dokumentu, było zamknięte. Mimo dyskusji posłowie zgodnie zaaprobowali projekt.

„Komisja jednomyślnie wyraziła pozytywną opinię o projekcie. Zadawano pytania, od kiedy trwały nad nim prace, czy nowe kierownictwo wprowadziło jakąś zasadniczą zmianę, czy też jest to element kontynuacji, a także na ile dokument uwzględnia doświadczenia z tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, i ogólną sytuację międzynarodową” – powiedział Defence24.pl przewodniczący komisji Andrzej Grzyb (PSL-TD).

Jak powiedział Paweł Suski (KO), „dyskusja była burzliwa, ponieważ sama uchwała jest na dużym poziomie ogólności, niektórzy posłowie mieli o to pretensje”. „Natomiast co do meritum i kierunków modernizacji technicznej posłowie byli zgodni. O szczegółach będziemy rozmawiać na kolejnych niejawnych posiedzeniach” – dodał.

Źródło: www.wojskonews.pl 

Więcej: https://defence24.pl/  >>>