... ...

Co piąta osoba wyjedzie z Polski w wypadku wybuchu wojny - wynika z sondażu SW Research dla "Wprost". Część badanych zadeklarowała, że przystąpi do walki na froncie. Najwięcej osób nie wskazało jednak żadnej z dwóch wymienionych odpowiedzi.

"Co by Pan/Pani zrobił/a w przypadku, gdyby na terenie Polski rozpoczęła się wojna?" - to pytanie pracownia SW Research zadała ankietowanym w sondażu przeprowadzonym na zlecenie "Wprost". Serwis opublikował wyniki badania 3 kwietnia. Wynika z nich, że największa grupa osób planuje zostać w kraju i zaangażować się w pomoc inną niż działania zbrojne.

Kto wyjedzie, kto pójdzie na front? Najnowsze badanie o potencjalnej wojnie [SONDAŻ]

Odpowiedź taką zaznaczyło 30 proc. ankietowanych. Co piąta osoba zadeklarowała, że w przypadku wybuchu wojny wyjedzie w kraju - 20,2 proc., niemal tyle samo przyznało, że nie wie, co zrobi - 20,7 proc. Nieco mniej - bo 17,7 proc. badanych - stwierdziło, że zostanie w Polsce, ale będzie unikać jakiegokolwiek zaangażowania. Najmniejsza grupa chce wstąpić do wojska i zaangażować się w działania zbrojne - to 11,3 proc. osób.

Źródło: www.wojskonews.pl 

Więcej: https://wiadomosci.gazeta.pl/  >>>