... ...

Miliardowe zakupy polskiego wojska rozwiązują jeden z jego problemów, jakim jest modernizacja techniczna. Nowy sprzęt – choć ważny – nie stanowi jednak odpowiedzi na kluczowy problem polskiego wojska, jakim jest brak wyszkolonych rezerw.

Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy to – pod względem techniki wojskowej – czas największych zmian w Wojsku Polskim od co najmniej ćwierć wieku, a zarazem definitywna (choć rozciągnięta w czasie) rezygnacja ze sprzętu wywodzącego się ze Związku Radzieckiego.

16 samolotów szkolnych M-346 (dostawy w latach 2016-2022), 12 pierwszych samolotów FA-50GF, 3 śmigłowce AW101, 3 AW149, jeden samolot wczesnego ostrzegania Saab 340, 46 czołgów K2, 69 czołgów M1A1, 18 wyrzutni HIMARS, 18 Homar-K, 66 armatohaubic K9 - to nie są mgliste zapowiedzi czy nieokreślone w czasie zapisy umów ramowych, tylko konkretny sprzęt, dostarczony do Polski w ostatnim czasie.

źródło: tech.wp.pl 

Więcej: >>>