... ...

W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyła się kolejna edycja kursu Leonidas. Podczas trzytygodniowego szkolenia kursanci nabywali wiedzę i doskonalili umiejętności przygotowujące ich do działania na stanowisku dowódców kompanii.

Kurs LEONIDAS to szkolenie przygotowujący przyszłych dowódców kompanii. Jego nazwa nawiązuje do króla Sparty, zapisującego się w historii jako wzór męstwa. Celem kursu jest praca nad warsztatem żołnierzy, którzy doskonalą umiejętności w dziedzinach dowodzenia, zarządzania i planowania. Ponadto w czasie zajęć praktycznych żołnierze ćwiczą m.in. planowanie i zarządzanie zespołem ludzkim, wystąpienia publiczne i realizują zajęcia strzeleckie.

„Podnoszenie kwalifikacji przyszłych dowódców kompanii i batalionów jest jednym z priorytetów szkoleniowych Centrum Szkolenia WOT. Wiedza, doświadczenie i umiejętności dowódców pozwalają na realizacje stawianych zadań na najwyższym poziomie oraz efektywne zarządzanie podległymi żołnierzami.” – powiedział płk dr Przemysław Żukowski, komendant Centrum Szkolenia WOT.

Trzytygodniowy kurs kończy ocena uczestnika z zakresu umiejętności dowodzenia, procesu zarządzania podległą kompanią, budowania wizerunku oraz ocena pod kątem psychologicznym. W ciągu każdego roku Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej realizuje kilka takich kursów zarówno dla przyszłych dowódców kompani jak i dla dowódców batalionu.

„Jestem bardzo zadowolony, że mogłem uczestniczyć w kursie LEONIDAS. Zajęcia przeprowadzane są w sposób bardzo ciekawy, a kadra dydaktyczna CSWOT realizuje je z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem. Udział w tym kursie polecam każdemu przyszłemu dowódcy.”     – powiedział uczestnik kursu z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps.  „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Ppor. Krzysztof Wójcik