... ...

Są dwie belki na pagonie i nowe zadania – jedenastu żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej mianowano na stopień kaprala. To absolwenci kursu podoficerskiego SONDA. Teraz będą mogli sprawdzić się w roli dowódców sekcji w swoich pododdziałach.  

Akty mianowania na stopień kaprala żołnierze odebrali z rąk dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda Bubaka, podczas uroczystej zbiórki w klubie garnizonowym na terenie jednostki w Radomiu. To najniższy stopień w korpusie podoficerskim, ale jednocześnie pierwszy, w którym obejmuje się dowodzenie nad grupą żołnierzy. I takie właśnie możliwości i zadania stoją teraz przed nowo mianowanymi. Warunkiem do otrzymania awansu było ukończenie kursu SONDA.  

- To ważny dzień dla naszej brygady, bo honorujemy żołnierzy, którym „chciało się chcieć" wziąć udział w kursie SONDA i zdać egzamin ze 100-procentową zdawalnością. To efekt ich ciężkiej pracy i determinacji, ale też wsparcia, którego udzielali im najbliżsi. Gratuluję! - powiedział podczas uroczystości pułkownik Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej stacjonującej w Radomiu. 

Kurs podoficerski SONDA trwał kilka tygodni. Nowo mianowani żołnierze pod okiem kadry instruktorskiej doskonalili umiejętności strzeleckie, medyczne i taktyczne, jednocześnie ucząc się współpracy i odpowiedzialności za innych. Kurs zakończył test wiedzy i kompetencji. 

- Od kiedy wstąpiłem w szeregi terytorialsów obserwowałem kolegów, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach SONDY i czuję ogromną satysfakcję, że dołączyłem do nich. To był naprawdę ciężki kurs, w prawdzie wymagał od nas bardzo dużo poświęcenia, czasu, zaangażowania, pracy i dyscypliny, ale jednocześnie otworzył nowe możliwości - mówi kpr. Jakub, nowo mianowany podoficer 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

W ostatnich 5 latach Brygada przeszkoliła i mianowała na stopień podoficerski ponad 200 terytorialsów. To była już dziewiąta edycja SONDY.  

- Szkolenie jest dynamiczne, szkolenie jest wymagające, przynosi nową wiedzę i daje możliwość rozwoju żołnierzom terytorialnej służby wojskowej. Wiemy, że są to osoby aktywne zawodowo w życiu cywilnym, dlatego staramy się tak układać i realizować zajęcia, aby żołnierze mogli spokojnie przejść ten kurs, awansować i działać z nami równo w szeregu – mówi starszy chorąży sztabowy Krzysztof Lao - Starszy Podoficer Dowództwa 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

O zakwalifikowanie na kurs mogą starać się żołnierze OT z korpusu szeregowych, którzy pełnią służbę przez minimum rok, posiadają co najmniej średnie wykształcenie, bardzo dobrą opinię służbową i zgodę przełożonych. Rekrutacja rozpoczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu z wychowania fizycznego oraz sprawdzianu z wiedzy teoretycznej. Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za m.in aktywność społeczną oraz osiągnięcia w czasie służby. 

kpt. Dominik PIJARSKI