... ...

Blisko dwudziestu żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszło specjalistyczne szkolenie energetyczne pod okiem instruktorów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Nabyte kwalifikacje pozwolą terytorialsom uzyskać świadectwo kwalifikacji energetycznej powyżej 4 kW i obsługiwać wojskowe urządzenia energetyczne. 

Agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe czy akumulatory polowe są niezbędne do funkcjonowania wojska, a w sytuacjach kryzysowych wielokrotnie wspomagały też ludność cywilną. Do obsługi takich urządzeń potrzebne są specjalistyczne kwalifikacje. Nabywają je kolejni żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W sobotę, 8 czerwca w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu odbyło się szkolenie, które pozwoli terytorialosm przystąpić do egzaminu i zdobyć uprawnienia do eksploatacji sprzętu wojskowego w zakresie energetycznym. Szkolenie przeprowadzili nauczyciele ZDZ-tu.  

Bezpiecznie z energią 

Podczas szkolenia kursanci zdobyli wiedzę na temat obsługi urządzeń wytwarzających i przetwarzających prąd. To m.in.: agregaty prądotwórcze, zespoły prądotwórcze i zestawy oświetleniowe. Zdobyte umiejętności pozwolą im w przyszłości na bezpieczne wykorzystanie tego rodzaju sprzętu w codziennej służbie i nagłych sytuacjach kryzysowych. 

- Praca z prądem to ważna część funkcjonowania wojska, szczególnie w warunkach polowych, kiedy konieczne jest korzystanie z urządzeń do łączności czy oświetlania, zasilanych energią elektryczną wytworzoną przez agregaty prądotwórcze. Właśnie dlatego żołnierze muszą posiadać wiedzę w zakresie obsługi, konserwacji i dozoru takiego sprzętu. Dzięki dobrej współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego po raz pierwszy mogliśmy takie szkolenie przeprowadzić w Radomiu – mówi mjr Tomasz Grzyb, szef Sekcji Logistyki 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Obsługa urządzeń prądotwórczych zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego podczas szkolenia szczególny nacisk położono na zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Żołnierze poznali też zasady udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym lub poparzonym prądem.  

- Szkolenie oceniam jako bardzo dobry etap specjalistycznej edukacji, bo podstawą bezpiecznego użytkowania wszelkich urządzeń na prąd jest dokładne poznanie ich budowy i specyfiki. Teraz mam tą wiedzę i jeśli będzie taka potrzeba, to będę mógł ją zastosować – stwierdził kpr. Norbert, żołnierz 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, uczestnik szkolenia. 

Pilotażowe  szkolenie 

Szkolenie żołnierzy jest efektem współpracy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Szkół im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Na potrzeby pilotażu placówka, która na co dzień zajmuje się kształceniem zawodowym, udostępniła specjalistyczną bazę dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrę instruktorską. 

- Jako Zakład Doskonalenia Zawodowego kształcimy młodzież, ale od początku naszej działalności, czyli od 75 lat, kształcimy też dorosłych. Uznaliśmy, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie i wesprzeć żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy chcą podnieć swoje kwalifikacje i nabyć nowe uprawnienia. To dopiero początek naszej współpracy w tym zakresie, bo mamy szeroki wachlarz szkoleń zawodowych, które jesteśmy gotowi zaoferować żołnierzom, na przykład kurs na uprawniania kierowcy wózka jezdniowego, czy uprawnienia elektryczne do 1 kV - mówi Katarzyna Kołodziejska - dyrektor Szkół im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.  

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej stale podnosi kwalifikacje swoich żołnierzy, poprzez specjalistyczne szkolenia i kursy, zarówno na uczelniach wojskowych, jak i w centrach szkoleniowych. Tylko od początku roku wzięło w nich udział blisko 100 żołnierzy. 

kpt. Dominik PIJARSKI