... ...

W dniach od 15 do 19 kwietnia br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadziło kolejny kurs przywództwa dla podoficerów młodszych z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Warto dodać, że kurs ten realizowany jest już od 2023 roku, a dotychczas udział w nim wzięło ponad 100 żołnierzy.

Celem przygotowanego przez Centrum Szkolenia WOT kursu jest sprawdzenie kompetencji i kwalifikacji żołnierzy w zakresie przywództwa bezpośredniego, a sama realizacja szkolenia zainspirowana została na wniosek Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

 „Szkolenie było bardzo intensywne oraz ciekawe, a kadra dydaktyczna CS WOT to doświadczeni wykładowcy. W czasie zajęć miałem możliwość zapoznać się z nowym typem broni jaką jest Modułowy System Broni Strzeleckiej GROT, ponieważ dotychczas pracowaliśmy tylko i wyłącznie na karabinkach typu Beryl.” – dodał kursant z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

W czasie kursu przywództwa, żołnierze zapoznani zostają m.in. z charakterystyką i znaczeniem procesu budowania autorytetu, rozwijają posiadane cechy przywódcze, a także poznają zasady procesu dowodzenia na poziomie taktycznym drużyny i plutonu. Dodatkowo w ramach ćwiczeń praktycznych kursanci w oparciu o nowy program strzelań przyjęty w Wojsku Polskim zapoznani zostają z karabinkami MSBS GROT. 

            „Szkolenie realizowane było na bardzo wysokim poziomie. Widać od razu, że kadra je prowadząca to nie tylko teoretycy ale przede wszystkim praktycy posiadający ogrom wiedzy. Kurs ten był też doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, a zyskana wiedza na pewno pomoże mi w dalszej służbie.” – powiedziała uczestniczka szkolenia z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się, która prowadzi ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń dowódczych, instruktorskich i specjalistycznych. Dzięki dogodnemu usytuowaniu CSWOT w pobliżu toruńskiego poligonu swoje szkolenia przechodzą tu m.in. operatorzy wyrzutni ppk JAVELIN, systemu amunicji krążącej WARMATE czy też strzelcy wyborowi i snajperzy. Tylko w 2023 roku w zajęciach organizowanych przez Centrum Szkolenia WOT udział wzięło ponad 2,5 tys osób.

por. Krzysztof Wójcik