... ...

24 stycznia br. w Akademii Marynarki Wojennej podpisano umowę o współpracy pomiędzy Airbus Helicopters w Polsce i Akademią Marynarki Wojennej.

Umowa została podpisana przez rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej, kontradmirała prof. dr. hab.Tomasza Szubrychta oraz Tomasza Krysińskiego, prezesa Airbus Helicopters Polska.

Umowa obejmuje projekty szkoleniowe dla studentów i kadry naukowej AMW oraz współpracę przy projektach badawczych i technologicznych prowadzonych w zakładach Airbus w Łodzi. Otwiera ponadto drogę do organizacji wspólnych seminariów i konferencji, wykładów na temat technologii śmigłowcowych prowadzonych przez ekspertów Airbus Helicopters, staży i praktyk przemysłowych dla wykładowców i studentów, a także współpracy w zakresie studiów doktoranckich nad bieżącymi projektami rozwojowymi. Podpisanie umowy to starania i przygotowania ze strony AMW - dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego dr. hab. inż. Grzegorza Grzeczki, prof. AMW oraz prodziekana ds. kształcenia i studenckich Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego dr Agaty Załęskiej-Fornal

Kształcenie współczesnego inżyniera to złożony proces, dynamiczny rozwój nowych technologii jaki obserwujemy, stawia przed uczelniami wyższymi poprzeczkę coraz wyżej. Tylko współpraca z poważnymi ośrodkami przemysłowymi daje szansę na sprostanie wyzwaniom istniejącym w obecnych czasach. Doskonałym przykładem tego procesu jest  porozumienie z firmą europejskiego formatu AirBus - lidera jeżeli chodzi o awiację, nowoczesne samoloty, śmigłowce oraz systemy obsługi i diagnostyki wspierane sztuczną inteligencją. Chcemy nawiązać współpracę oraz  wspólnie działać w zakresie wdrożenia projektów służących rozwojowi nauki i przemysłu z wykorzystaniem swoich własnych i wspólnych umiejętności. Mamy nadzieję wspólnie zidentyfikować obszary możliwej kooperacji oraz podejmować działania  zmierzające do uszczegółowienia i skonkretyzowania projektów. Celem naszej współpracy jest określenie ram w jakich będziemy działać dla dobra nauki, wspierania badań i rozwoju, innowacji oraz rozwoju

źródło: AMW

Fot. Bartosz Rutkiewicz