... ...

Elewi przez 27 dni szkolenia podstawowego pracowali na to, by zostać żołnierzami Wojska Polskiego. Dziś złożyli uroczystą przysięgę na sztandar 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Bledzewie.

Przysięga wojskowa to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i całego narodu. 16 marca br. na terenie stadionu w Bledzewie 80 uczestników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w obecności najbliższych i zaproszonych gości złożyło przysięgę wojskową. 

Jednak zanim uczestnicy wypowiedzieli słowa roty, musieli odbyć miesięczne szkolenie podstawowe, tzw. I etap DSZW.  26 lutego kandydaci z całej Polski zostali powołani do pełnienia ochotniczej służby wojskowej w 17 WBZ. Żołnierskich podstaw pod okiem doświadczonej kadry instruktorów, uczyli się w szeregach 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej 17 WBZ. 

Każdy dzień młodzi adepci sztuki wojennej poświęcili na kilkunastogodzinne ćwiczenia taktyczne, strzeleckie, uczyli się żołnierskiego zachowania, a także przetrwania w trudnych warunkach.

Z pewnością dzień wypowiedzenia słów roty wojskowej powtarzanej za dowódcą zmotoryzowanych – gen. bryg. Sławomirem Kocanowskim zapadnie na zawsze w pamięci wszystkim nowo zaprzysiężonym. 

Podczas uroczystości jeden z wyróżnionych żołnierzy, szer. Weronika, podziękowała instruktorom za szkolenie oraz w imieniu swoim, koleżanek i kolegów, odczytała okolicznościowe przemówienie – „Sprawmy, aby mundur żołnierza kojarzony był z przyzwoitością i honorem. Zawsze bądźmy oddani społeczeństwu i krajowi”.

Połowa żołnierzy, którzy złożyli przysięgę wojskową, będzie kontynuować służbę wojskową w strukturach 17 WBZ. Czeka na nich kolejne 11 miesięcy intensywnego szkolenia specjalistycznego.

                                 ***
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie pełnili służby wojskowej. Po miesiącu szkolenia podstawowego można w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Aby zostać żołnierzem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, należy spełnić podstawowe warunki: być osobą pełnoletnią, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym, sprawnym i niekaranym. Zadzwoń: 887 703 311. Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/bedziesz-/

kpt. Anna Dominiak
foto: st. szer. spec. Patryk Szymaniec