... ...

Ponad 60 elewów z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej 1 czerwca, złożyło przysięgę wojskową w Ośnie Lubuskim. Uroczystość była zwieńczeniem miesięcznego szkolenia, a jednocześnie początkiem służby ojczyźnie.

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg”

Słowa roty przysięgi wojskowej za zastępcą dowódcy 17 WBZ płk. Markiem Fiałką, 1 czerwca, na placu przed Ratuszem w Ośnie Lubuskim wypowiedziało ponad 60 elewów. Była to wyjątkowa chwila dla żołnierzy i ich rodzin.
Ochotnicy z DZSW ukończyli właśnie 27-dniowy, podstawowy etap szkolenia. Żołnierskich podstaw pod okiem doświadczonej kadry instruktorów nabierali w szeregach batalionu dowodzenia w Międzyrzeczu.

Od zawsze przysięga wojskowa była aktem ślubowania będącym jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i całego narodu.

Podczas uroczystości jeden z wyróżnionych żołnierzy w imieniu nowo zaprzysiężonych koleżanek i kolegów podziękował instruktorom za szkolenie. „Podziękowania składamy naszym dowódcom za poświęcenie i zrozumienie w stawianiu pierwszych kroków w trudnym, żołnierskim rzemiośle. Obiecujemy, że przekazaną wiedzę wykorzystamy najlepiej, jak potrafimy, pamiętając o żołnierskim zachowaniu i dyscyplinie”.
Wzniosłego charakteru ceremonii dodała kompania honorowa wystawiona przez 2bpzmot oraz orkiestra wojskowa z Żagania.

Po złożeniu przysięgi, zainteresowani dalszą służbą wojskową przez 11 miesięcy będą nabierać doświadczenia na konkretnych stanowiskach służbowych w jednostkach wojskowych.

***
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie pełnili służby wojskowej. Po miesiącu szkolenia podstawowego można w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Aby zostać żołnierzem 17 Brygady Zmechanizowanej, należy spełnić podstawowe warunki: być osobą pełnoletnią, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym, sprawnym i niekaranym. Zadzwoń: 887 703 311. Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/bedziesz-/

Tekst: kpt. Anna Dominiak
Zdjęcia: st. szer. spec. Patryk Szymaniec