... ...

W poniedziałek, 27  bm. wicepremier W. Kosiniak-Kamysz wspólnie z wojewodą łódzkim, prezydentem Łodzi oraz rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego podpisał list intencyjny w sprawie powstania w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej.

„Budując komponent wojsk medycznych, budując najwyższy poziom bezpieczeństwa musimy pamiętać o tym, że kadry, które są potrzebne do realizacji tych działań, ich wyszklenie i przygotowanie, to rzecz najważniejsza. Potrzebujemy bardzo wyszkolony i przygotowany personel medyczny, który będzie udzielał pomocy. W tym celu, po kilkudziesięciu latach przerwy, w Łodzi znów będzie Wojskowa Akademia Medyczna. W tym roku przygotujemy projekt ustawy i liczymy na to, że parlament go zaakceptuje, że będziemy mogli odtworzyć, a tak naprawdę na nowo zbudować najlepszy ośrodek kształcenia zarówno lekarzy, jak i oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy, którzy będą łączyć powołanie do służby medycznej ze służbą w Wojsku Polskim” - powiedział Władysław Kosiniak – Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów.

Rozwój edukacji medycznej żołnierzy to jeden z istotnych punktów trwającej transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W resorcie obrony narodowej trwają obecnie prace nad koncepcją powołania wojsk medycznych. 

Szef MON podkreślił, że odtworzona Wojskowa Akademia Medyczna zapewni kadry niezbędne dla rozwoju komponentu wojsk medycznych oraz będzie realizować kursy specjalistyczne dla żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych.

„Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi będzie korzystać z doświadczeń wojny na Ukrainie przygotowując najlepszych wojskowych medyków. W akademii będą szkolić się także żołnierze, którzy nie będą lekarzami, ratownikami, czy pielęgniarzami, ale będą nabywali umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To jest bardzo ważne, bo kolega w okopach jest twoim pierwszym ratownikiem. To pokazuje wojna na Ukrainie” – zaznaczył szef MON.

„Mam świadomość, że znajdujemy się w momencie historycznym. Tak, jak ten rok 2002, który przeszedł do historii, jako ten, w którym zlikwidowano Wojskową Akademię Medyczną, tak ten rok jest tym, kiedy Wojskowa Akademia Medyczna stanie na nogi, kiedy przez parlament przejdzie ustawa i będziemy mogli powiedzieć, że Wojskowa Akademia Medyczna staje się faktem. Jestem przekonany, że otwieramy wspaniałą kartę historii. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim podjęcia tej decyzji” – podkreślił obecny podczas spotkania w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk.

Podczas wizyty w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi szef MON spotkał się z podchorążymi Kolegium Wojskowo-Lekarskiego, przyszłymi lekarzami wojskowymi.

                         ***
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi to jednostka szkolnictwa wojskowego, która realizuje szkolenie żołnierzy w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych, a w szczególności m. in. kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu medycznego, oficerów i podoficerów korpusu medycznego w ramach różnego rodzaju kursów medycznych.

zdjęcie: CO MON